Undersøgelse af prisoplysninger på pengeinstitutters hjemmesider

27-09-2012

Finanstilsynet besluttede ultimo 2011 at lave en undersøgelse af 32 primært små og mindre pengeinstitutters hjemmesider for at efterprøve om institutterne gav de prisoplysninger, som de er forpligtede til ifølge prisoplysningsbekendtgørelsen.

I 20 af de 32 pengeinstitutter foretog Finanstilsynet tillige en kontrolberegning af de oplyste årlige omkostninger i procent (herefter ÅOP).

Finanstilsynet fandt fejl på 31 ud af de 32 pengeinstitutters hjemmesider.
 
Finanstilsynet konstaterede i alt 87 fejl og mangler på pengeinstitutternes hjemmesider.

Undersøgelsen fandt bl.a. at:

  • 56 % af de 32 pengeinstitutter havde fejl eller mangler i deres oplysninger om instituttets forudsætninger for beregning af ÅOP
  • 22 % havde 4 fejl og mangler eller derover
  • 9 % af pengeinstitutterne havde slet ikke prisoplysninger på deres hjemmeside.

Finanstilsynets kontrolberegning viste, at 40 % af de 20 pengeinstitutter ikke
oplyste et korrekt ÅOP på sin hjemmeside. Tilsynet har dog ikke fundet belæg for, at institutterne bevidst har regnet ÅOP forkert. Finanstilsynets kontrolberegninger viste både lavere og højere ÅOP end oplyst på hjemmesiderne.

De i undersøgelsen konstaterede fejl og mangler har medført, at i alt 23 pengeinstitutter er blevet politianmeldt og 23 institutter har fået et påbud og/eller en påtaler.

 

Senest opdateret 27-09-2012