Rapport om investeringsforeninger: Strategi, omkostningsminimering og oplysninger om provisioner

18-04-2012

April 2012

Finanstilsynet har anmodet investeringsforeningernes bestyrelser om at redegøre for, hvordan de sikrer, at den valgte investeringsstrategi sikrer investorerne det bedste afkast, og herunder hvorfor man ikke har valgt en passiv investeringsstrategi med lave omkostninger. Finanstilsynet har ligeledes bedt bestyrelserne redegøre for deres overvejelser om muligheden for at minimere foreningens omkostninger, herunder handels- og markedsføringsomkostninger, samt for deres proces for udvælgelse af samarbejdspartnere.

Bestyrelsernes redegørelser er beskrevet i kapitel 1.

Finanstilsynet har derudover undersøgt de præmieringsstrukturer, der er mellem investeringsforeningerne og pengeinstitutterne – og særligt hvordan kunderne oplyses herom.

Resultatet af denne undersøgelse fremgår af kapitel 2.

Kapitel 3 indeholder en række forslag, der skal gøre provisions- og omkostningsstrukturer i investeringsforeninger mere gennemsigtige for detailinvestorer.

 

Senest opdateret 18-04-2012