Status for forbrugerpolitiske initiativer på det finansielle område 2004

28-10-2011

Indledning

Finanstilsynet afgiver i samarbejde med Forbrugerstyrelsen en rapport til økonomi- og erhvervsministeren over status for udstedelse af regler om god skik samt regler om prisoplysning og om erfaringerne med reglernes anvendelse på det finansielle område, jf. § 353, stk. 2 i lov om finansiel virksomhed.

Status for forbrugerpolitiske initiativer på det finansielle er en opfølgning på den forbrugerpolitiske strategiplan på det finansielle område for 2004.1 I strategiplanen for 2004 blev der annonceret 16 konkrete initiativer på følgende indsatsområder:

  1. Udstedelse af forbrugerregler på det finansielle område (5 initiativer)
  2. Håndhævelse og tilsyn af god skik (6 initiativer)
  3. Gebyrer, gennemsigtighed og information (5 initiativer)

Der er i bilag 1 givet en status over disse initiativer.

Nedenfor gennemgås de konkrete initiativer, som skal udmøntes indenfor følgende fokusområder:

  • Bedre forbrugerregler
  • Forbrugervalg og gennemsigtighed
  • Effektivt tilsyn

Læs hele rapporten her (pdf)

Senest opdateret 28-10-2011