Rapport om indførelse af et ÅOP lignende nøgletal for investeringsforeninger 2007

28-10-2011

Rapport fra nedsat arbejdsgruppe

Men baggrund i anbefaling i Konkurrenceredegørelsen fra 2006 om at etablere et ÅOP lignende nøgletal på investeringsforeningsområdet har der været nedsat en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Dansk Aktionærforening, Finansrådet, Finanstilsynet, Forbrugerrådet, Forbrugerstyrelsen InvesteringsForeningsRådet, Konkurrencestyrelsen. samt Økonomi- og Erhvervsministeriet. Finanstilsynet har fungeret som formand og sekretær for gruppen.

 

Senest opdateret 28-10-2011