Rapport om fordele og ulemper ved at indføre alternativer til foreningsstrukturen på UCITS-området

19-05-2011

Investeringsfonde og investeringsselskaber. Maj 2011.

Finanstilsynet har i dag offentliggjort en rapport, der beskriver to konkrete modeller som alternativer til den nuværende danske foreningsstruktur på UCITS-området.

Rapporten er udarbejdet på baggrund af nye regler om grænseoverskridende virksomhed på UCITS-området, som træder i kraft i Danmark 1. juli 2011. Reglerne medfører, at danske investorer får lettere adgang til at investere i investeringsselskaber og investeringsfonde etableret i de andre EU-medlemsstater.

En bredt sammensat arbejdsgruppe har deltaget i arbejdet med rapporten, der beskriver de to modeller, henholdsvis investeringsfonde og selskaber for investering med kapital, der er variabel (SIKAV).

Økonomi- og Erhvervsministeriet, Finanstilsynet, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Skatteministeriet, Danmarks Nationalbank, InvesteringsForeningsRådet, Finansrådet, Dansk Aktionærforening og Forbrugerrådet har været repræsenteret i arbejdsgruppen.

Læs hele rapporten her (pdf)

Senest opdateret 19-05-2011