Rapport om sparekassers salg af garantbeviser

20-10-2009

Finanstilsynet indledte i marts 2009 en undersøgelse af udvalgte sparekassers rådgivning, salg og markedsføring af garantbeviser samt forretningsgange for rådgivning i forbindelse med salg af garantbeviser.

Finanstilsynets undersøgelse var foranlediget af den senere tids debat om sparekassers rådgivning, salg og markedsføring af garantbeviser, og som opfølgning på anbefalingerne i rapporten om egne aktier og garantbeviser.


Finanstilsynet har ved gennemgangen af det tilsendte materiale samt på inspektionerne særligt haft fokus på følgende områder:

  • Markedsføring af garantbeviser
  • Rådgivning og salg af garantbeviser
  • Indløsning af garantbeviser.Rapporten indeholder Finanstilsynets generelle konklusioner på undersøgelsen.


Se hele rapporten her (pdf)


 

Senest opdateret 09-11-2011