Solvens II og QIS

24-07-2003

Finanstilsynet deltager i det europæiske arbejde omkring fremtidige fælles solvensregler (Solvens II). Forsikringsbranchen har i samarbejde med Finanstilsynet vurderet den nye solvensmodel opstillet af CEIOPS (Commitee of European Insurance and Occupational Pensions Supervisors). Vurderingen har mundet ud i en landerapport fra Danmark.

Rapporten omhandler den anden runde af konsekvensberegninger af modellens principper og opbygning (Quantitative Impact Studies 2 - QIS 2). Tolv livsforsikringsselskaber/tværgående pensionskasser samt ni skadesforsikringsselskaber har deltaget i QIS 2. Deltagerne har beregnet, hvordan den opstillede solvensmodel påvirker kapitalkravet til deres eget selskab og har kommenteret styrker og svagheder ved modellen. Rapporten er sendt til CEIOPS, som skriver en samlet europæisk rapport om modellen og de økonomiske konsekvenser for de europæiske forsikringsselskaber.

Solvensmodellen er ikke færdigudviklet, og beregningerne vedrører alene det overordnede modeldesign. Resultaterne bør derfor betragtes som foreløbige og ikke som udtryk for, hvordan en fremtidig model vil påvirke det enkelte selskab. I 2007 planlægger CEIOPS en tredje runde konsekvensberegninger, som vil vedrøre størrelsen af de forskellige parameterværdier i modellen.

 

 

     - Bilag til landerapporten kan downloades her (word)

 

Yderligere information om Solvens II og QIS finder du på:

1) The European Insurance and Reinsurance Federation (CEA)
2) Committee of European Insurance and Occupational Pensions Supervisors (CEIOPS)

Finanstilsynet deltager i det europæiske arbejde omkring fremtidige fælles solvensregler (Solvens II). Forsikringsbranchen har i samarbejde med Finanstilsynet vurderet den nye solvensmodel opstillet af CEIOPS (Commitee of European Insurance and Occupational Pensions Supervisors). Vurderingen har mundet ud i en landerapport fra Danmark. Rapporten omhandler den anden runde af konsekvensberegninger af modellens principper og opbygning (Quantitative Impact Studies 2 - QIS 2). Tolv livsforsikringsselskaber/tværgående pensionskasser samt ni skadesforsikringsselskaber har deltaget i QIS 2. Deltagerne har beregnet, hvordan den opstillede solvensmodel påvirker kapitalkravet til deres eget selskab og har kommenteret styrker og svagheder ved modellen. Rapporten er sendt til CEIOPS, som skriver en samlet europæisk rapport om modellen og de økonomiske konsekvenser for de europæiske forsikringsselskaber. Solvensmodellen er ikke færdigudviklet, og beregningerne vedrører alene det overordnede modeldesign. Resultaterne bør derfor betragtes som foreløbige og ikke som udtryk for, hvordan en fremtidig model vil påvirke det enkelte selskab. I 2007 planlægger CEIOPS en tredje runde konsekvensberegninger, som vil vedrøre størrelsen af de forskellige parameterværdier i modellen.

 

 

 

Senest opdateret 30-05-2008