Pensionsmarkedsrådets rapport om restgruppeanalyser, 2007

24-07-2003

Pensionsmarkedsrådets rapport om restgruppeanalyser 


Pensionsmarkedsrådets rapport om restgruppeanalyser omhandler den såkaldte restgruppe, der består af personer, der ikke eller kun i begrænset omfang har en pensionsopsparing.

Rapporten diskuterer forskellige perspektiver på restgruppebegrebet og måder at definere restgruppen på. Herefter sammenlignes forskellige tidligere opgørelser af størrelsen af restgruppen.

Rapporten viser, at restgruppens størrelse hovedsageligt afhænger af definitionen af restgruppen. 

Læs rapporten her (pdf)


Kontaktpersoner:
Formand for Pensionsmarkedsrådet professor Lennart Lynge Andersen, tlf. 38 15 26 30 
Kontorchef Kristian Vie Madsen, Finanstilsynet, tlf. 33 55 82 79.

Senest opdateret 29-11-2007