Rapport om regnskabsregler for finansielle konglomerater - høring

24-07-2003

Kontaktperson:

Henrik Ullersted 

Finanstilsynet inviterer hermed alle interesserede til at afgive høringssvar på Finanstilsynets rapport vedrørende koncernregnskabsregler for finansielle konglomerater. 

Download rapporten her.

Eventuelle kommentarer bedes sendt til følgende mailadresse: hu@ftnet.dk.  

Rapporten, som er udfærdiget af tilsynets udvalg for fastsættelse af koncernregnskabsregler for finansielle konglomerater, blev afgivet den 25. marts 2002.

Udvalget blev nedsat for at udforme de overordnede principper for regnskabsaflæggelse for finansielle konglomerater dvs. virksomheder, som driver forskellige typer af finansiel virksomhed.

I udvalgets rapport af 25. marts 2002 beskrives regnskabsreguleringen for finansielle konglomerater. I rapporten anføres endvidere eksempler på finansielle konglomeraters regnskabsaflæggelse i praksis, og på den baggrund beskrives og diskuteres forskellige modeller på koncernregnskaber for finansielle konglomerater.

I rapporten peges ikke entydigt på hvilken model, som skal danne grundlag for en eventuel kommende regelfastsættelse.

Finanstilsynet ønsker derfor at give en bredere kreds mulighed for at kommentere på rapportens indhold. Rapporten sendes på den baggrund i offentlig høring med høringsfrist den 1. oktober 2002.

I forbindelse med høringen ønsker Finanstilsynet specielt en stillingtagen til følgende spørgsmål:

- om det er hensigtsmæssigt at fastsætte et dansk regelgrundlag for finansielle konglomeraters regnskabsaflæggelse nu frem for at afvente, at der i internationalt regi (IASB) fastsættes regnskabsstandarder for finansielle koncerner og

- hvilken model, der i givet fald skal danne baggrund for et dansk regelsæt for finansielle konglomeraters.

Øvrige kommentarer til rapporten er også velkomne.

Senest opdateret 20-11-2003