Pensionsmarkedsrådets rapport om etiske investeringer, 2007

24-07-2003

Pensionsmarkedsrådets rapport om etiske investeringer

Rapport om etiske investeringer

Pensionsmarkedsrådet har nu afsluttet sit arbejde med at afgive en rapport om etiske investeringer.
Rapporten er forberedt i en arbejdsgruppe, ledet af direktør Søren Kol­­bye Sørensen, Danske Civil- og Akademiingeniørers Pensionskasse.  

Arbejdet har taget sigte på at beskrive og ana­ly­­sere de hensyn og overvejelser af etisk karakter, der sætter rammer for pensionsselskabernes investeringspolitik. Det er en problemkreds, der både har national og international bevågenhed, og rapporten søger at formulere de centrale spørgsmål.  

Analysen taler efter Pensionsmarkedsrådets opfattelse for, at der kan anlægges en etisk profil, samtidig med at pensionsinstitutterne skal opfylde lovgivningens krav til størst muligt afkast. 

Læs rapporten her (pdf)

Kontaktperson:

Direktør Søren Kolbye Sørensen, tlf. 82 33 00 60.


Pensionsmarkedsrådet stopper

Pensionsmarkedsrådet blev oprettet i 1997. Det har været rådets opgave at bidrage til debatten om åbenhed omkring pensionsinstitutternes investeringspolitik og sikre fokus på institutternes investerings­beslutning­er samt udvikling af medlemsindflydelse. 

Rådet holdt sit sidste møde i oktober 2007 og afslutter sit arbejde ved at afgive rapporten om etiske investering i november 2007. Alle rådets rapporter vil fortsat kunne findes på www.finanstilsynet.dk.

Nedlæggelsen Pensionsmarkedsrådet blev besluttet i forbindelse med oprettelsen af Penge- og Pensionspanelet ved lov nr. 376 af 6. juni 2007.

Penge- og Pensionspanelet har til formål på en objektiv måde at fremme forbrugernes interesse for og viden om finansielle produkter og ydelser.

Kontaktperson:

Pensionsmarkedsrådets formand Lennart Lynge Andersen, tlf. 38 15 26 30.

Senest opdateret 29-11-2007