Brev af 1. december 2003 fra formanden Lennart Lynge Andersen til direktør Bent Nyløkke Jørgensen med anmodning om at lede arbejdet i en arbejdsgruppe om god selskabsledelse

24-07-2003
Senest opdateret 31-10-2005