Links vedr. hvidvask

På denne side finder du links til række vigtige hjemmesider, der giver dig yderligere vejledning og informationer om bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering og finansielle sanktioner mod lande og/eller personer, grupper juridiske enheder, organer o.l.

Erhvervsstyrelsen

Udenrigsministeriet

Hvidvasksekretariatet/Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet

Indeholder en vurdering af risikoen for hvidvask og identificerer risikoområder - dvs. sektorer, systemer og produkter/services - som i særlig grad bliver benyttet og er sårbare over for udnyttelse til hvidvask i Danmark.

Hvidvasksekretariatets hjemmeside. Her kan du finde information om, hvordan du foretager underretning til Hvidvasksekretariatet, Hvidvasksekretariatets årsberetninger m.v.

Indeholder et katalog med indikatorer på hvidvask af udbytte eller finansiering af terrorisme.

Financial Action Task Force (FATF)

Der kan findes information om de enkelte lande ved at trykke på landet på kortet eller vælge landet på listen under kortet

FATF udgiver en række vejledninger, herunder sektorspecifikke typologirapporter for blandt andet banker, livsforsikringer, pengeoverførsler og vekselvirksomheder:

FATF udgiver regelmæssigt en Business Bulletin med korte nyheder af interesse for den private sektor.

EU

Kort over EU sanktioner (som implementerer FN resolutioner i EU): EU Sanctions Map

Konsolideret liste over EU-sanktioner.

European Banking Authority (EBA)

Basel Komiteen

FN

IMF

Landerapporter kan fremsøges ved at vælge ”Country Reports” under Series og skrive ”Anti-money laundering” under Subject.