Levetidsmodel

Model for tilsyn med levetidsforudsætninger.

Kontakt

Vicekontorchef

Jens Henrik Myllerup Laursen
33 55 83 98
jhl@ftnet.dk

Fuldmægtig

Asmus Kjær Bisbo
41 93 35 82
askb@ftnet.dk

Finanstilsynet har indført benchmarks for den observerede nuværende dødelighed og de forventede fremtidige levetidsforbedringer, som levetidsforudsætningerne i livsforsikringsselskaber, tværgående pensionskasser og firmapensionskasser (herefter selskaber) skal sammenlignes med. Formålet er for det første at sikre, at selskaberne har tilstrækkelige hensættelser set i forhold til deres forpligtelser og for det andet at udligne ubegrundede forskelle i selskabernes levetidsforudsætninger. Det vil skabe lige konkurrencevilkår for branchen. Levetidsmodellen sikrer, at de forsikrede som gruppe selv sparer op til deres egne pensioner.

Fremskrivningen af de forventede fremtidige levetidsforbedringer har til og med offentliggørelsen af benchmark i 2018 bygget på de seneste 30 års data. Valget af dataperioden er en afvejning af hensyn til på den ene side, at perioden skal være tilstrækkelig lang til at give en robust og stabil fremskrivning af dødsintensiteter og på den anden side, at perioden skal være kort nok til at beskrive den aktuelle udvikling.

De årlige opdateringer af benchmark i perioden fra 2011 til 2016 har vist, at de forventede restlevetider undervurderes, hvilket giver en indikation af, at benchmarket ikke beskriver den aktuelle udvikling tilstrækkeligt præcist. 

Derfor har Finanstilsynet ændret dataperioden til 20 år fra og med offentliggørelse af benchmark i 2018.

Benchmark for levetidsforudsætninger

Finanstilsynets benchmark for den observerede nuværende dødelighed 2022 har form af fastsatte dødsintensiteter for alle aldre og fastsættes separat for kvinder og mænd.

Finanstilsynets benchmark for de forventede fremtidige levetidsforbedringer 2022 består af en fastsat årlig procentuel reduktion af dødsintensiteten for alle aldre og fastsættes separat for kvinder og mænd.

Til brug for den statistiske analyse skal selskaberne anvende benchmarks for den observerede nuværende dødelighed for tidsperioden 2018-2022. Benchmarks for denne periode findes i følgende regneark.

Beskrivelse

Nyheder

Finanstilsynet har d. 28. september 2023 sendt breve til alle livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser samt firmapensionskasser.

Se også