Investering og værdipapirhandel

KONTAKT

Hotline til Investering, UCITS, investeringsforvaltnings­selskaber, FAIF og fondsmæglerselskaber
Tlf.:+45 33 55 82 82
Åbent tirsdag og torsdag kl. 10:00 - 12:00
Reception og omstilling
Tlf.: 33 55 82 82
Mandag-torsdag kl. 09.00 - 16.00
Fredag kl. 09.30 - 15.00
I dagene op til alle helligdage lukker omstillingen kl. 15.00
E-mail: finanstilsynet@ftnet.dk

EAN nummer: 5798000021006
CVR nummer: 10598184
SKRIV TIL OS

Hvor finder jeg et ansøgningsskema?
Du finder Finanstilsynets blanketter på www.virk.dk
En alternativ investeringsfond (AIF) er en enhed, der investerer midler fra en række investorer med formålet at opnå et afkast. En AIF kan investere i alle typer aktiver fra aktier, selskaber, ejendomme, vindmøller og krypto. Læs mere om AIF'er og forvaltere på Finanstilsynets Q&A.
Som udgangspunkt ikke. Andele i en AIF udbydes som udgangspunkt offentligheden, og anparter må ikke udbydes til offentligheden, jf. selskabsloven § 1 stk. 3. Ved fortolkning af hvad offentligheden dækkerover henviser vi til Erhvervsstyrelsen.
Indberetninger sker via Fiona Online, og du kan finde flere oplysninger samt vejledninger på her
Indberetninger sker via Fiona Online, og du kan finde flere oplysninger samt vejledninger her.