Bestyrelsen

Bestyrelsen er udpeget af erhvervs- og vækstministeren og består af medlemmer med særlige kompetencer i form af praktiske og teoretiske sagkundskaber, herunder juridisk, økonomisk og finansiel indsigt.

Bestyrelsen godkender tilsynsvirksomhedens tilrettelæggelse og fastlægger de strategiske mål for tilsynsvirksomheden samt træffer tilsynsmæssige afgørelser i sager af principiel karakter eller som har videregående betydelige følger. Bestyrelsen godkender endvidere regler og vejledninger på de områder, hvor Finanstilsynet er bemyndiget til at udstede disse.

Bestyrelsen giver herudover blandt andet faglig, organisatorisk og ledelsesmæssig sparring til Finanstilsynets direktion, samt godkender Finanstilsynets årsrapport.

Bestyrelsens tilsynsmæssige afgørelser og øvrige reaktioner offentliggøres som udgangspunkt på Finanstilsynets hjemmeside.

Virksomheder og personer, der er part i bestyrelsens sager, har mulighed for mundtligt at komme med et kort partsindlæg (foretræde), inden bestyrelsen tager stilling til sagen.

Bestyrelsens medlemmer

Formand

Nina Dietz Legind

Professor, ph.d., Juridisk Institut, Syddansk Universitet (SDU)

 

Næstformand

Preben Lund Hansen

Fhv. direktør i Sydbank A/S

 

Marianne Rørslev Bock

CFO i Scandinavian Tobacco Group A/S

 

Peter E. Storgaard

Chef for afdelingen for Finansiel Stabilitet, Danmarks Nationalbank

 

Svein Andresen

Fhv. generalsekretær i Financial Stability Board

 

Ken Lamdahl Bechmann

Professor, ph.d., Institut for Finansiering, Copenhagen Business School (CBS)

 

Paul Brüniche-Olsen

Fhv. administrerende direktør i Lærernes Pension

 

Thomas Elholm

Professor, ph.d., Juridisk Fakultet, Københavns Universitet (KU)

 

Martin Tvede Zachariasen

Adjungeret professor i datalogi, Færøernes Universitet

 

Steen Lohmann Poulsen

Observatør for Erhvervsministeriet, finansdirektør