Bestyrelsen

Bestyrelsen er udpeget af erhvervs- og vækstministeren og består af medlemmer med særlige kompetencer i form af praktiske og teoretiske sagkundskaber, herunder juridisk, økonomisk og finansiel indsigt.

Bestyrelsen godkender tilsynsvirksomhedens tilrettelæggelse og fastlægger de strategiske mål for tilsynsvirksomheden samt træffer tilsynsmæssige afgørelser i sager af principiel karakter eller som har videregående betydelige følger. Bestyrelsen godkender endvidere regler og vejledninger på de områder, hvor Finanstilsynet er bemyndiget til at udstede disse.

Bestyrelsen giver herudover blandt andet faglig, organisatorisk og ledelsesmæssig sparring til Finanstilsynets direktion, samt godkender Finanstilsynets årsrapport.

Bestyrelsens tilsynsmæssige afgørelser og øvrige reaktioner offentliggøres som udgangspunkt på Finanstilsynets hjemmeside.

Virksomheder og personer, der er part i bestyrelsens sager, har mulighed for mundtligt at komme med et kort partsindlæg (foretræde), inden bestyrelsen tager stilling til sagen.

Bestyrelsens medlemmer er:

  • Nina Dietz Legind (formand), professor, ph.d., Juridisk Institut, Syddansk Universitet (SDU)
  • Preben Lund Hansen (næstformand), fhv. direktør i Sydbank A/S 
  • Marianne Rørslev Bock, CFO i Scandinavian Tobacco Group A/S
  • Peter E. Storgaard, chef for afdelingen for Finansiel Stabilitet, Danmarks Nationalbank
  • Svein Andresen, fhv. generalsekretær i Financial Stability Board
  • Ken Lamdahl Bechmann, professor, ph.d., Institut for Finansiering, Copenhagen Business School (CBS)
  • Paul Brüniche-Olsen, fhv. administrerende direktør i Lærernes Pension
  • Thomas Elholm, professor, ph.d., Juridisk Fakultet, Københavns Universitet (KU) 
  • Martin Tvede Zachariasen, adjungeret professor i datalogi, Færøernes Universitet
  • Steen Lohmann Poulsen, observatør for Erhvervsministeriet, finansdirektør