Opdatering om Gable Insurance

Administratoren for Gable Insurance i Lichtenstein har nu anbefalet, at selskabet bliver afviklet. Selskabet, der er i økonomiske problemer, har solgt bl.a. ejerskifteforsikringer i Danmark gennem Husejernes Forsikringsagentur. De konkrete økonomiske konsekvenser for forsikringskunder er på nuværende tidspunkt uafklarede. Kunder med aktuelle skader opfordres fortsat til at dokumentere skaderne så godt som muligt og anmelde dem til Husejernes Forsikringsagentur.

Kontakt

Fuldmægtig

René Grønbech
33 55 83 54
rgr@ftnet.dk

Myndighederne i Lichtenstein indsatte i oktober 2016 PricewaterhouseCoopers i Zürich til at varetage forsikringstagernes interesser. Det skete på baggrund af de økonomiske problemer i Gable Insurance.

 

PricewaterhouseCoopers har nu indstillet, at Gable Insurance bliver afviklet. Det vil betyde, at selskabets tilbageværende værdier skal fordeles mellem selskabets kreditorer og forsikringstagere.

 

Den endelige beslutning om at afvikle Gable Insurance afventer en retsafgørelse i Lichtenstein, som efter Finanstilsynets oplysninger forventes i den nærmeste fremtid.

 

Gable Insurance har været aktiv på det danske marked, hvor selskabet især har solgt ejerskifteforsikringer gennem Husejernes Forsikringsagentur.

 

Kunder, der har tegnet forsikringer i Gable Insurance gennem Husejernes Forsikringsagentur, opfordres fortsat til at holde sig orienteret gennem selskabet og gennem Finanstilsynets hjemmeside. Forsikringskunder med aktuelle skader opfordres ligeledes fortsat til at dokumentere skaderne så godt som muligt og anmelde dem til Husejernes Forsikringsagentur.