Fortrolighedsaftaler – ikke legitim grund til udsættelse af intern viden

Denne artikel tager stilling til, om indgåelse af fortrolighedsaftaler i sig selv kan udgøre en legitim interesse, der medfører, at udsteder kan udsætte offentliggørelsen af intern viden.

En udsteder kan på eget ansvar udsætte offentliggørelsen af intern viden forudsat, at de tre betingelser i artikel 17, stk. 4, i markedsmisbrugsforordningen er opfyldt, herunder at øjeblikkelig offentliggørelse antages at skade legitime interesser hos udstederen. Du kan læse mere om betingelserne for udsættelse af intern viden her.

Finanstilsynet udsendte i marts 2020 et nyhedsbrev om udsættelsesadgangen, og hvilke legitime interesser der kan begrunde udsættelse af offentliggørelse af intern viden. Nyhedsbrevet kan læses her.

I nyhedsbrevet fra marts skriver Finanstilsynet om forhandlinger:

”Den børsnoterede virksomhed skal dog være særligt opmærksom, når alle væsentlige vilkår er færdigforhandlet, fordi virksomhedens legitime interesser i forbindelse med udsættelse af offentliggørelse af intern viden hermed formentlig vil være ophørt.”

Finanstilsynet har som reaktion på artiklen modtaget henvendelser om, hvorvidt det vil være en legitim udsættelsesgrund, at selskabet indgår en fortrolighedsaftale med aftaleparten, efter at en kontrakt er færdigforhandlet. På baggrund af dette har Finanstilsynet set nærmere på spørgsmålet.

Finanstilsynets vurdering

Finanstilsynet vurderer, at der skal være tale om, at umiddelbar offentliggørelse vil skade resultatet af de pågående forhandlinger, for at øjeblikkelig offentliggørelse antages at skade legitime interesser hos udstederen i forbindelse med indgåelsen af en kontrakt. Indgåelsen af en fortrolighedsaftale, efter at en kontrakt er færdigbehandlet, vil derfor ikke i sig selv udgøre en legitim interesse, der vil medføre, at udstederen kan udsætte offentliggørelsen af intern viden.

Udsættelse af offentliggørelse af intern viden alene med henvisning til en fortrolighedsaftale vil desuden gøre det muligt for udstedere at planlægge offentliggørelsen til det tidspunkt, der passer udstederen bedst, hvilket vil kunne skade tilliden til kapitalmarkederne.