Geopolitiske risici og cybertrusler fylder i Finanstilsynets risikobillede

26-06-2024

Finanstilsynets halvårlige risikobillede viser, at internationale konflikter og trusler mod kritisk digital infrastruktur fortsat udgør en betydelig risiko for de finansielle virksomheder og den finansielle stabilitet.

Risikobilledet beskriver centrale risici, som det finansielle system står over for, og er udgangspunkt for en række tilsynsmæssige indsatser rettet mod de finansielle virksomheder.

Finanstilsynet har i sit løbende tilsynsarbejde både fokus på risici, der kan true de finansielle virksomheders solvens og risici relateret til den måde, hvorpå de behandler deres kunder og investorer. En væsentlig del af disse risici ændrer sig ikke fra år til år, og er derfor ikke nødvendigvis uddybet eller omtalt i dette risikobillede.

Det makrofinansielle risikobillede er fortsat præget af det inflationschok, der ramte dansk og international økonomi i 2022 og som førte til kraftige rentestigninger. Dansk økonomi har indtil videre vist sig at være robust, men de finansielle virksomheder bør fortsat være opmærksom på, hvordan de senere års rentestigninger slår igennem på deres kunder.

Materialisering af geopolitiske risici eller en markant revurdering af investorernes forventninger om pengepolitiske rentesænkninger kan også føre til store korrektioner på de finansielle markeder. De finansielle virksomheder bør derfor være opmærksom på, hvordan sådan et scenarie kan ramme dem og deres kunder.

Cybertrusler, f.eks. hacking eller ødelæggelse af digital infrastruktur, er en stigende trussel mod den finansielle stabilitet. Store, længerevarende nedbrud på el-nettet, i betalingssystemer eller datacentre kan få væsentlige systemiske implikationer.

 Læs hele Finanstilsynets aktuelle risikobillede.

Senest opdateret 26-06-2024

Kontakt

Niki Saabye
Kontorchef