Det er markedsmanipulation at handle værdipapirer med sig selv over en markedsplads

En del – særligt private – investorer er ikke opmærksomme på, at det er ulovligt at handle værdipapirer med sig selv over en markedsplads. Finanstilsynet har observeret adskillige tilfælde, hvor private f.eks. har købt aktier af sig selv og på den måde gjort sig skyldige i markedsmanipulation.

Handel med sig selv over en markedsplads er ulovligt

Hvis en investor handler værdipapirer med sig selv over en markedsplads, også kaldet wash trading, sender det vildledende signaler til markedet om udbud og efterspørgsel efter værdipapiret. Det gælder uanset om personen handler direkte med sig selv eller f.eks. sælger til sit eget holdingselskab.

Andre investorer kan nemlig ikke se, hvem der foretager den enkelte handel, da det kun er priserne og mængderne, der offentliggøres. De vil derfor tro, at to uafhængige parter indgår handlen og fejlagtigt tolke dette som interesse for både køb og salg af aktien. De kan derfor risikere at handle på forkert information og lide tab som følge heraf.

Wash trading kan også medføre, at færre investorer vil handle, fordi der er usikkerhed om efterspørgslen, udbuddet og eventuelt den rigtige pris på værdipapirer.

Da wash trading kan give urigtige eller vildledende signaler om udbuddet af, efterspørgslen efter eller kursen på værdipapirer, betragtes det som markedsmanipulation i markedsbrugsforordningen, artikel 12, stk. 1, litra a. Markedsmanipulation er ulovlig –  uanset om investoren har handlet med sig selv med vilje eller ej, hvad størrelsen på handlen er, om det er sket flere gange, og om handlen har medført en kursændring.

Investorerne skal passe på ved modsatrettede ordrer

Finanstilsynet har i flere tilfælde observeret, at privatpersoner har handlet værdipapirer med sig selv over en markedsplads.

Ofte har handlerne ikke flyttet kursen, ligesom det i visse tilfælde ikke lader til at være sket med vilje, da personen har troet, at bankens handelssystem ville forhindre det. Det ændrer dog ikke ved, at handlerne har sendt urigtige og vildledende signaler til markedet, og at der derfor er tale om markedsmanipulation.

Et eksempel på en modsatrettet ordre er, at en investor lægger en salgsordre ud i markedet til kurs 150. Ordren bliver ikke mødt af andre investorer. Senere på dagen lægger investoren en købsordre ud i markedet til kurs 150, hvorefter de to ordrer møder hinanden. Investoren har dermed handlet med sig selv.

Når private investorer lægger en ordre ud på markedet, skal de derfor være opmærksomme på, at de ikke samtidig har en modsatrettet ordre, som kan møde denne. Investorerne kan ikke forvente, at deres netbank, bankrådgivere eller andre holder øje med og forhindrer, at de handler med sig selv.

Flytning af depot

Finanstilsynet har set flere tilfælde af wash trading, hvor investoren handler med sig selv for at flytte værdipapirer fra et depot til et andet. Det kan f.eks. være i forbindelse med, at investoren samler sine pensionsmidler i ét depot, eller skifter bank og ønsker at samle sine værdipapirer i den nye bank.

Investorerne og deres eventuelle rådgivere skal her bl.a. være opmærksomme på, at de ikke laver wash trading, hvis de vælger at flytte værdipapirerne over en markedsplads, dvs. de skal sikre sig, at de ikke har modsatrettede ordrer ude på markedet, som kan møde hinanden. En anden mulighed er at betale sin bank for at flytte sine værdipapirer til et andet depot, da det derved sker uden om markedspladsen.