Retningslinjer for outsourcing

EBA/GL/2019/02

Titel

Retningslinjer for outsourcing

Læs retningslinjerne her på dansk og engelsk.

Bemyndigelse

Udstedt med hjemmel i artikel 16 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed).

Kort introduktion

Retningslinjerne afspejler EBA’s syn på passende tilsynspraksis i forhold til outsourcing indenfor det europæiske finanstilsynssystem. EBA’s retningslinjer for outsourcing erstatter Det Europæiske Banktilsynsudvalgs (CEBS) retningslinjer for outsourcing fra 14. december 2006.

Anvendelsesdato

Retningslinjerne vil blive implementeret i dansk ret og træder i kraft juli 2020.