8 resultater

 • Redegørelse om inspektion i Stadil Sparekasse
  Emne:
  2018, Vurderinger
  Finanstilsynet var i september 2017 på inspektion i Stadil Sparekasse. Inspektionen var en ordinær undersøgelse.
 • Redegørelse om inspektion i Lollands Bank
  Emne:
  2018, Vurderinger
  Finanstilsynet var i november 2017 på inspektion i Lollands Bank. Inspektionen var en opfølgning på seneste inspektion i februar/marts 2016, og gennemgangen omfattede kreditområdet samt bankens faktiske solvens og solvensbehov.
 • Redegørelse om inspektion i Østjydsk Bank A/S
  Emne:
  2018, Vurderinger
  Finanstilsynet var i oktober - december 2017 på ordinær inspektion i Østjydsk Bank A/S. Alle bankens væsentlige områder blev gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering, hvor der blev lagt vægt på de områder, der har den største risiko
 • Redegørelse om inspektion i Danske Bank A/S (svenske ejendomsudlån)
  Emne:
  2018, Vurderinger
  Finanstilsynet var i maj 2017 på inspektion i Danske Bank. Formålet var at vurdere bankens risikovillighed og praksis ved bevilling af udlån til nye eller eksisterende kunder med erhvervsejendomme i Sverige.
 • Redegørelse om inspektion i Den Jyske Sparekasse
  Emne:
  2018, Vurderinger
  Finanstilsynet var i september-oktober 2017 på inspektion i Den Jyske Sparekasse. Inspektionen var en ordinær undersøgelse, hvor de væsentligste risikoområder blev gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering, hvor der blev lagt størst vægt på de områder, der havde den største risiko.
 • Redegørelse om risikooplysning til Ekspres Bank – overskridelse af tilsynsdiamantens pejlemærke for udlånsvækst
  Emne:
  2018, Vurderinger
  Finanstilsynet har som led i det løbende tilsyn med Ekspres Bank konstateret, at banken pr. 3. kvartal 2017 overskrider tilsynsdiamantens grænseværdi for udlånsvækst.
 • Redegørelse om risikooplysning til Langå Sparekasse
  Emne:
  2018, Pengeinstitutter, Vurderinger
  Finanstilsynet har som led i det løbende tilsyn med Langå Sparekasse konstateret, at sparekassen overskrider tilsynsdiamantens grænseværdi for udlånsvækst.
 • Redegørelse om inspektion i A/S Arbejdernes Landsbank
  Emne:
  2018, Vurderinger
  Finanstilsynet var i oktober-november 2017 på inspektion i A/S Arbejdernes Landsbank. Inspektionen var en ordinær undersøgelse, hvor alle bankens væsentlige områder blev gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering, og hvor der blev lagt størst vægt på de områder, der havde den største risiko.