Fremtidige indberetninger

Harmoniserede indberetninger fra 2013

Common Reporting (COREP) er harmoniserede indberetninger af solvens og likviditet på kreditinstitutområdet.

Harmoniserede Solvens II indberetninger for forsikringsselskaber:

Solvens II indberetninger erstatter langt hovedparten af de nuværende indberetninger.

Teknisk samarbejde mellem Danmarks Nationalbank og Finanstilsynet om indsamling af oplysninger fra den finansielle sektor.