Accept af cookies fra Finanstilsynet.dk

Finanstilsynet.dk bruger cookies for at udarbejde statistik over anvendelsen af sitet. Du kan altid slette cookies fra Finanstilsynet.dk igen.

Accepter cookies Læs mere om cookies på Finanstilsynet.dk

Nye regler for elektroniske penge – mulighed for ansøgning om tilladelse som e-pengeinstitut

Tilladelse som e-penge-institut:

Som e-pengeinstitut har man tilladelse til at udøve virksomhed som udsteder af e-penge. Der er ikke længere noget loft over værdien af den lagrede enhed, idet den hidtidige beløbsbegrænsning på 300 euro, der fulgte af § 309 i lov om finansiel virksomhed, er blevet afskaffet. 

En tilladelse som e-pengeinstitut indebærer automatisk tilladelse til at udbyde betalingstjenester, hvilket ellers kræver en særskilt tilladelse i henhold til lov om betalingstjenester og elektroniske penge.

Man kan som e-pengeinstitut drive grænseoverskridende virksomhed inden for den Europæiske Union samt lande som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område. Grænseoverskridende virksomhed er betinget af, at det/de pågældende lande notificeres herom af Finanstilsynet.

Der stilles i lov om betalingstjenester og elektroniske penge en række krav, som selskabet skal opfylde for at opnå tilladelse som e-pengeinstitut, herunder kapitalkrav.

Det kræves således, at selskabet har en startkapital udgørende minimum 350.000 euro.
Hertil kommer et krav om løbende kapital (basiskapital), som skal udgøre et beløb svarende til 2% af de gennemsnitlige udestående elektroniske penge, dog således at kapitalen til hver en tid minimum udgør selskabets startkapital. Startkapital og basiskapital opgøres på forskellig vis. 

Hvis selskabet udbyder betalingstjenester, der ikke er nært knyttet til udstedelsen af elektroniske penge, stilles der forhøjede kapitalkrav.

Ud over kapitalkravene stilles der i loven krav til selskabets organisatoriske sammensætning, (herunder krav om Fit & Proper-godkendelse af bestyrelse, direktion samt evt. ledelsesansvarlige), administrative forhold, kontrol- og sikkerhedsforanstaltninger, regnskabsmæssige procedurer m.v.

Regnskabsmæssige procedurer:

Finanstilsynet har udarbejdet en bekendtgørelse, der stiller krav om halvårlig rapportering (indsendelse af halvårsregnskab samt årsregnskab), ligesom revisionen skal opfylde kravene til god skik på området.

Sikring af brugermidler:

Elektroniske penge er ikke omfattet af begrebet ”indlån”, og er som sådan ikke omfattet af den forbrugerbeskyttelse, der eksisterer i form af indskydergarantifonden. Til imødegåelse af risikoen for tab for e-pengeinstitutternes kunder har Finanstilsynet udarbejdet en bekendtgørelse om sikring af brugermidler.

Oprettet d.  19.09.2011  og sidst redigeret d.  19.09.2011