Baggrund & information om elektroniske penge (e-penge)

Elektroniske penge kaldes også e-penge

Hvad er elektroniske penge?

Elektroniske penge defineres i lov om betalingstjenester og elektroniske penge som værende en ”elektronisk eller magnetisk lagret pengeværdi, der repræsenterer et krav mod udstederen, som udstedes ved modtagelse af betaling med henblik på at gennemføre betalingstransaktioner, og som accepteres af andre end udstederen af elektroniske penge”.

Ansøgning og overgangsordninger:

Den 30. april 2011 trådte en række nye regler i kraft, der regulerer udstedelsen af elektroniske penge samt driften af sådan virksomhed. Finansielle virksomheder, der udøver eller ønsker at udøve aktivitet med udstedelse af elektroniske penge, skal søge Finanstilsynet om tilladelse. Der kan søges tilladelse om at blive e-pengeinstitut eller begrænset udsteder af elektroniske penge.

Reglerne for udstedelse af e-penge fremgår af kap. 3 a i lovbekendtgørelse nr. 365 af 26. april 2011 om betalingstjenester og elektroniske penge. Se lovbekendtgørelsen her:

Der er med reglerne indført overgangsordninger, der omfatter både virksomheder der skal have tilladelse som e-penge-institut, og virksomheder der skal have tilladelse som begrænset udsteder af elektroniske penge. For at være omfattet af ordningerne skal virksomheden have udøvet de pågældende aktiviteter senest fra den 30. april 2011. 

Virksomheder, der pr. 30. april 2011 udøvede virksomhed, der efter lovens ikrafttrædelse vil kræve tilladelse som e-pengeinstitut, kan fortsætte denne virksomhed uden tilladelse indtil den 30. oktober 2011.

Virksomheder, der pr. 30. april 2011 udøvede virksomhed, der efter lovens ikrafttrædelse vil kræve tilladelse som begrænset udsteder af elektroniske penge, kan fortsætte denne virksomhed uden tilladelse til den 30. april 2012.

I de mellemliggende perioder er begge former for virksomhed omfattet af de hidtil gældende (nu ophævede) regler i afsnit 19 i lov om finansiel virksomhed. 

På undersiderne kan du læse mere om, hvilke krav der stilles til, at en virksomhed kan få en tilladelse som e-pengeinstitut eller en begrænset tilladelse til udstedelse af elektroniske penge.

 

Oprettet d.  17.06.2011  og sidst redigeret d.  19.09.2011