Indskudsomkostninger

Finanstilsynet har indhentet oplysninger om størrelsen af omkostningsfradrag ved indskudsbetalte forsikringer eksemplificeret med beregninger i 5 situationer samt en kort beskrivelse af de anmeldte regler for omkostningsberegning. Der er udarbejdet en tabel for de traditionelle livsforsikringsprodukter og en tilsvarende tabel for unit-linked produkter.  

 

Eksemplerne illustrerer, hvor meget der opkræves i omkostningsfradrag på individuelt nytegnede forsikringer, der etableres ved brug af indskud i indeværende år. De beregnede omkostningsfradrag anføres som kronebeløb og i procent af indskuddet.

Omkostningsfradragene er beregnet efter de senest anmeldte regler og satser for nytegnede forsikringer af den pågældende type. Omkostningsfradragene kan ændres ved anmeldelse af ændrede regler eller satser til Finanstilsynet. De vil i givet fald blive opdateret på denne oversigt.

I eksempel 1 tegner en mand på 30 år en forsikring med 30 års løbetid for et indskud på 36.000 kr.

I eksempel 2 tegner en mand på 30 år en forsikring med 30 års løbetid for et indskud på 36.000 kr., og der er en fremtidig månedlig betaling i 30 år på 3.000 kr.

I eksempel 3 tegner en mand på 45 år en forsikring med 15 års løbetid for et indskud på 250.000 kr.

I eksempel 4 tegner en mand på 45 år en forsikring med 15 års løbetid for et indskud på 250.000 kr., og der er en fremtidig månedlig betaling i 15 år på 3.000 kr.

I eksempel 5 tegner en mand på 55 år en forsikring med 5 års løbetid for et indskud på 500.000 kr.