Flere slår alarm om mulig svindel med ulovlig værdipapirhandel

Finanstilsynet har i de senere år konstateret en stigning i antallet af henvendelser fra borgere, som har været ofre for svindel og ulovlig værdipapirhandel eller som mistænker svindel.

Kontakt

Kontorchef

Ove Feddersen
+4561930801
ofe@ftnet.dk

”Antallet af henvendelser er steget med 24 pct. fra 2012 til 2017, ligesom vi også sender flere advarsler ud om mulig ulovlig virksomhed med værdipapirhandel. I 2017 sendte vi 10 advarsler ud mod 5 advarsler i 2016,” siger kontorchef Ove Feddersen fra Finanstilsynets kontor for investorbeskyttelse.

 

Finanstilsynet vurderer, at der ofte er tale om såkaldte ”boiler room scams”, hvor udenlandske svindlere opretter professionelt udseende hjemmesider, men ikke har kontor på de oplyste adresser og ofte opererer fra et helt andet land. Det er meget vanskeligt for det danske politi at efterforske disse sager, og investorerne må som regel anse deres investering som tabt.

 

”Vi kan ikke med sikkerhed vide, om der i alle tilfælde er tale om svindel, men det er vores vurdering, at der er stor risiko for, at der er tale om deciderede svindel-foretagender. Det skyldes ikke mindst, at vi sjældent modtager anmodninger om at tilbagetrække vores advarsler,” siger Ove Feddersen.

 

Alle danske virksomheder, der udbyder værdipapirhandel i Danmark, skal have en tilladelse af Finanstilsynet. Værdipapirhandel omfatter bl.a. kapitalforvaltning, investeringsrådgivning og køb og salg af værdipapirer på vegne af investorer.

 

Udenlandske virksomheder, der er beliggende og har en tilladelse til værdipapirhandel i udlandet, kan tilsvarende udbyde deres tjenesteydelser i Danmark, hvis Finanstilsynet er notificeret herom af en EU/EØS-myndighed eller for så vidt angår selskaber fra tredjelande, har opnået særskilt tilladelse hertil.

 

I begge tilfælde vil de pågældende virksomheder fremgå af listen over ”Virksomheder under tilsyn”, der kan findes på Finanstilsynets hjemmeside i Finanstilsynets register over virksomheder under tilsyn.

 

Læs også faktaark om ulovlig virksomhed