MiFIR – TRSII

Oplysninger om transaktionsrapporteringssystemet TRSII

Kontakt

Forespørgsel vedrørende MiFIR TRS kan sendes via e-mail til:MiFIR-TRS@ftnet.dk

Værdipapirhandlere, dataindberetningstjenester (ARM) samt markedspladser, der skal foretage transaktionsindberetninger til Finanstilsynet i medfør af MiFIR artikel 26, skal registreres af Finanstilsynet samt oprettes i Finanstilsynets nye TRS system, herefter kaldet TRSII.

 

På denne side informerer Finanstilsynet om IT-systemet, TRSII, med bl.a. informationer om test, produktion,  XML versioner, fejlkoder og status på drift. Vi tilstræber at holde informationerne løbende opdateret.

 

TRSII sættes i produktion den 3. januar 2018.

 

Finanstilsynet holder lukket fra 23-12-2017 til 02-01-2018.

Finanstilsynets driftsoperatør, BEC, yder teknisk support i arbejdsdagene mellem jul og nytår og kan kontaktes på e-mail BECTRS2@BEC.DK og på telefon +45 23 62 97 36 i tidrummet kl 9:00 til kl 15:00.

 

Nedlukning af nuværende IT-system til modtagelse af MiFID transaktionsrapporter

Finanstilsynet lukker det nuværende IT-systemet, TRS, den 12. januar 2018 kl 22:00. Det betyder, at TRS ikke længere vil tage imod transaktionsrapporter indrapporteret efter MiFID-reglerne efter det tidspunkt.

Man skal være opmærksom på, at alle nye transaktioner foretaget efter den 2. januar 2018 skal indrapporteres til IT-systemet, TRSII, efter de nye MiFIR regler.

 

 

 

Produktion
Test
Pre-produktion
Dokumentation
Produktion

Vigtig information
Tilmelding til produktion

For at få adgang til produktionsmiljøet bedes følgende udført:

1. Læs vedlagte vejledning
2. Udfyld og send vedlagte blanket til Finanstilsynet
3. Send SSH nøglepar til BEC


Status
    
XML schema version 
    Servicevindue

 

Drift
TRSII er kørende alle dage i tidsrummet  05:00 – 24:00.
Vi kan have behov for at lukke systemet ned mellem 05:00 – 24:00 for at udføre service på IT-systemet og i sådanne tilfælde giver vi besked her på hjemmesiden.

 

Kontakt og åbningstid
Kontakt på e-mail adresse

Finanstilsynet: MiFIR-TRS@ftnet.dk

BEC               : bectrs2@bec.dk

 

Åbningstid

Hverdage fra 09:00 til 15:00


Opgraderings annoncering

Test

Vigtig information
ESMA har i deres specifikationer angivet, at feedback filer med både accepterede (ACPT) handler og received (RCVD) handler ikke skal gives oplysninger om hvilke  handler, der er accepteret og hvilke der received.    

Følgende fejl er rettet i testmiljø Test 1 (den 20-11-2017) og  testmiljø Test 2 (den 17-11-2017):

 • Systemet generer fejlagtigt fejl CON-370, når trading venue = XXXX. Fejlen vil være løst og rettet I testmiljøer sidst I november måned.
 • CON-640 er forkert returneret

Tilmelding til test
For deltagelse i testen bedes følgende udført:
1. Læs vedlagte vejledning
2. Udfyld og send vedlagte blanket til Finanstilsynet
3. Send SSH nøglepar til BEC

Status
XML schema version

Schema in use: https://www.esma.europa.eu/document/annex-2-mifir-transaction-reporting

Kendte fejl
Vi har kun vist fejlene i overskriftsform.

 • CONCAT navnet er forkert accepteret som NIDN
 • Feedback filer som har afvist TR filer mangler  <Rltd> elementet

Test cases

Følgende test cases bedes gennemført under testen:

  Gennemfør vedlagte test cases

   Kontakt og åbningstid

   Kontakt på e-mail adresse

   Finanstilsynet: MiFIR-TRS@ftnet.dk

   BEC               : bectrs2@bec.dk

    

   Åbningstid

   Hverdage fra 09:00 til 15:00

   Opgraderings annoncering

    

   Pre-produktion

   Vigtig information

   For at give mulighed for at afprøve indrapportering af transaktionsrapporter i produktionsmiljøet, kan I sende produktions transaktionsrapporter til TRSII produktionsmiljøet fra I får adgang indtil den 21-12-2017. Den 21-12-2017 lukker vi for modtagelse af transaktionsrapporter i produktion og sletter alle transaktionsrapporter i produktionsdatabasen, så den er klar til modtagelse af transaktionsrapporter den 03-01-2018. Da det ikke er den endelige produktionsversion, skal I være opmærksomme på, at der kan forekomme fejlrettelser

   Status
   XML schema version

   Schema in use:https://www.esma.europa.eu/document/annex-2-mifir-transaction-reporting

   Kendte fejl
   Vi har kun vist fejlene i overskriftsform.

   Dokumentation

   Materiale fra informationsmøder

   Informationsmøde 10-05-17 

   Informationsmøde 01-12-16


   Finanstilsynet

   Funktionel information

   Feedback filer 

   FF files (first feedback file on report file):
   < BizMsgIdr> will follow the following schema:  <SEIC>_<ORI><YYMMDD><RFSEQ><FFSEQ>
   Example: Feedback file name: FF_TR_353800XVAQXELVCPC871_01_20170407_0092_01.ZIP
   < BizMsgIdr>: 353800XVAQXELVCPC871_01170407009201
   FD files (feedback on transaction reports that have not previously been accepted or rejected and the FD-files are therefore not specific to a single TR file hence its own sequence numbering):
   < BizMsgIdr> will follow the following schema:  <SEIC>_<ORI><YYMMDD><FDSEQ>
   Example: Feedback file name: FD_TR_353800XVAQXELVCPC871_01_20170407_0136.ZIP
   < BizMsgIdr>: 353800XVAQXELVCPC871_01201704070136

   FD files:
   < MsgRptIdr> will follow the schema: <SEIC>_<ORI><YYMMDD><RFSEQ>
   Example: Report file name: TR_353800XVAQXELVCPC871_01_20170407_0136.ZIP
   < MsgRptIdr>: 353800XVAQXELVCPC871_011704070136

   Transaction identification in feedback files is a concatenation of EE LEI and the Transaction refer-ence number.

   Currently known relevant defects:
   • Huge amount cause the system to crash (eg. <Amt Ccy="DKK">9590308740641000</Amt>)
   • CON-640 & CON-411 may be wrongly issued.
   • Issues with reference data

   You may experience issues with missing reference data in TRSII, namely instruments. This defect has been reported to supplier.

   Nationale fejlkoder

   Information om nationale fejlkode fra TRSII, hvor AA er landekoden i det pågældende land.
   Danmark har landekode "DK"

   Control

   Error code

   Error message

   Explanation and corrective action

   Filee name syntax1

   AAX-001

   The file name has an illegal syntax.

   Correct the filename so that it complies to the file name convention.

   Invalid date

   AAX-002

   The date does not exist or is in the future.

   Correct the date.

   Duplicate

   AAX-003

   The file has already been submitted.

   The duplicate file is ignored. If the file comprises new transaction reports, include them in a report file with a different sequence number.

   File extension

   AAX-004

   The file has an illegal extension.

   Correct the filename so that it complies to the file name convention.

   File size

   AAX-005

   The file is larger than the allowed [x] MB.

   Split the report file into two or more report files.

   Signature

   AAX-006

   The signature is not recognised as a valid signature.

   Check and correct the signature of the file. The signing key might be outdated or unknown to us. Also make sure the correct signature algorithm has been used.

   Signer

   AAX-007

   The file has an unknown signer.

   The signer is unknown to us. Check and correct the signature of the file.

   Decryption

   AAX-008

   The file can’t be decrypted.

   Ensure that the file is properly encrypted. Check the encryption keys you are using or your encryption program. The encryption key might be outdated or unknown to us. Also make sure the correct hashing algorithm has been used

   Decompression

   AAX-009

   The file can’t be decompressed.

   Check that the compression comply to the allowed compression method

   Signing

   AAX-010

   The file is not properly signed.

   Ensure that the file is properly signed. Check the keys you are using. The key might be outdated or unknown to us.

   SEIC

   AAX-011

   The SEIC is invalid.

   Correct the SEIC in the file so that it is a valid legal entity identifier as defined in ISO 17442.

   Unused

   AAX-013

   Report file name

   AAX-014

   The report file name is incorrect.

   Correct the name of the compressed report file so that it matches the name of the archive file and has the proper extension.

   One report file per archive

   AAX-015

   The archive file does not contain only one report file.

   Correct the contents of the archive file so that it contains only one report file.

   Reporter allowed

   AAX-016

   The Submitting Entity is not authorised to report on behalf of the Executing Entity.

   Ensure that it has been registered by the Executing Entity or the FSA that the Submitting Entity is authorised to report on behalf of the Executing Entity.

   ESMA

   Link til ESMA’s hjemmeside