Indberetning af transaktioner

Adgang til oplysninger om transaktionsrapporteringssystemet MiFIR-TRS.

Kontakt

Inquiry regarding MiFIR TRS can be sent via e-mail to:
MiFIR-TRS@ftnet.dk


Finanstilsynet har valgt at løfte denne opgave ved at deltage i et bredt internationalt samarbejde på tværs af tilsynsmyndigheder i Finland, Holland, Norge og Sverige.

På denne side vil Finanstilsynet informere om MIFIR-TRS og offentliggøre dokumentation mv. Da størstedelen af dokumentationen bliver udarbejdet i et internationalt samarbejde, vil meget af dokumentationen være på engelsk.


Seneste nyt

  • 10. maj 2017
    Finanstilsynet afholdte den 10. maj 2017 et informationsmøde om test af IT-løsning til rapportering af MiFIR transaktioner. 
          Vedlagte præsentation blev gennemgået på mødet
   

          For deltagelse i testen
bedes følgende udført:
  1. Læs vedlagte vejledning
  2. Udfyld og send vedlagte blanket til Finanstilsynet
  3. Send SSH nøglepar til BEC
  4. Gennemfør vedlagte test cases