Overtagelsestilbud

Direktiv

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/25/EF af 21. april 2004 om overtagelsestilbud

Implementering i dansk lovgivning

Lov/Bekendtgørelse

Nr.

Kapitel/paragraf

Bekendtgørelse af lov om værdipapirhandel m.v.

251 af 21/03/2017

Kap. 8

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud

562 af 02/06/2014

 

 

Retningslinjer og henstillinger fra ESMA

Nr.

Titel

ESMA/2014/677

 

Information om aktionæraktivisme i forhold til at handle i forståelse med andre under overtagelsestilbudsreglerne