MiFID II/MiFIR

Direktiv

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om ændring af direktiv 2002/92/EF og direktiv 2011/61/EU, finder senest anvendelse fra 3. januar 2018.

Forordning

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012. Finder anvendelse fra 3. januar 2018.

 

Delegerede retsakter

Regulatoriske tekniske standarder

Gennemførelsesmæssige tekniske standarder

Nr.

Titel

824/2016 Om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for indholdet af og formatet for beskrivelsen af multilaterale handelsfaciliteters og organiserede handelsfaciliteters funktion og meddelelsen til Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU om markeder for finansielle instrumenter

Retningslinjer og Q&A's

Nr.

Titel

ESMA/2016/1444

MiFID II Q&A om investorbeskyttelse