IORP II

Direktiv

Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv (EU) 2016/2341 af 14. december 2016 om arbejdsmarkedsrelaterede pensionskassers (IORP'ers) aktiviteter og tilsynet hermed (omarbejdning).

Ikrafttræden: 12. januar 2017

Kort introduktion

Om arbejdning af direktivet, som stiller en række krav til driften af firmapensionskasser og tilsynet hermed. Direktivet er implementeret i lov om tilsyn med firmapensionskasser.