Finality-direktivet

Direktiv

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/26/EF af 19. maj 1998 om endelig afregning i betalingssystemer og værdipapirafviklingssystemer.

Direktivet er ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/44/EF af 6. maj 2009, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/78/EU af 24. november 2010, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 af 4. juli 2012, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 909/2014 af 23. juli.

  • Læs seneste konsoliderede udgave her.

 

Lov/bekendtgørelse

Nr.

Kapital/paragraf
Bekendtgørelse af lov om værdipapirhandel m.v. 831 af 12/06/2014  Kapitel 18 og 18 a