Collateral-direktivet

Direktiv

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/47/EF af 6. juni 2002 om aftaler om finansiel sikkerhedsstillelse.

Direktivet er ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/44/EF EØS-relevant tekst af 6. maj 2009 og ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/59/EU af 15. maj 2014.

  • Læs seneste konsoliderede udgave her

 

Lov/bekendtgørelse

Nr.

Kapital/paragraf
Bekendtgørelse af lov om værdipapirhandel m.v. 831 af 12/06/2014  Kapitel 18 og 18 a