Benchmarks

Forordning

Europa-Parlamentets og rådets forordning (EU) 2016/1011 af 8. juni 2016 om indeks, der bruges som benchmarks i finansielle instrumenter og finansielle kontrakter eller med henblik på at måle investeringsfondes økonomiske resultater, og om ændring af direktiv 2008/48/EF og 2014/17/EU samt forordning (EU) nr. 596/2014

Læs forordningen på dansk eller på engelsk.

Kort introduktion

Et benchmark er et indeks eller en indikator, som bruges til at prissætte finansielle instrumenter og finansielle kontrakter, eller til at måle effektiviteten af en investeringsfond. De nye regler vil forbedre forvaltningen af sådanne benchmarks, der produceres og anvendes i EU, i finansielle instrumenter såsom obligationer, aktier og derivater. De nye regler vil bidrage til at beskytte investorer og forbrugere, eftersom benchmarks bestemmer værdien eller effektiviteten af investeringer, samt niveauet for afdrag på realkreditlån i millioner af husstande i EU.

 

Gennemførelsesforordninger

Nr.

Titel

1368/2016 Om fastlæggelse af en liste over kritiske benchmarks, der bruges på de finansielle markeder i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011