EU-aftaler med ikke-medlemslande

- samt visse internationale institutioners særlige stilling

EU kan indgå aftaler med ikke-medlemslande på områder, hvor der er vedtaget fælles regler i EU.

Der er forskellige typer aftaler:

  • horizontale samarbejdsaftaler
  • associeringsaftaler
  • partnerskabsaftaler
  • samarbejdsaftaler

Aftalerne betegnes tosidede (eller bilaterale), hvis de er indgået mellem EU og et land, der ikke er medlem af EU.

Aftalerne betegnes flersidede (eller multilaterale), hvis de er indgået mellem EU og flere lande, der ikke er medlem af EU.

Disse aftaler har karakter af hensigtserklæringer, og giver normalt ikke virksomheder fra EU-landene konkrete rettigheder i det pågældende land. Tilsvarende opnår de udenlandske virksomheder ikke særlige rettigheder til at drive virksomhed i EU.

EU har indgået disse typer aftaler med en række lande, som søger optagelse i Unionen, lande omkring Middelhavet samt bl.a. Chile og Mexico.

Aftalerne kan søges her via EUR-lex

EU kan indgå aftaler med ikke-medlemslande på områder, hvor der er vedtaget fælles regler i EU.

EU-aftaler:

  • Forsikringssamarbejdsaftalen (Siena-protokollen) (pdf)

Andre aftaler

  • Samarbejdsaftale mellem Danmark og Færøerne vedrørende udøvelse af forsikringsvirksomhed, december 2014 (pdf)

Ofte stillede spørgsmål:

  • EØS-lande 
  • Zone A-lande