Spørgsmål og svar om tilladelse som Finansiel Rådgiver

Her kan du finde svar på nogle af de mest almindelige spørgsmål om reglerne om tilladelse til at drive virksomhed som finansiel rådgiver.

Spørgsmål 1: Hvad er en finansiel rådgiver?

Svar: En finansiel rådgiver er en virksomhed, som yder erhvervsmæssig rådgivning om finansielle produkter til forbrugere. Der er typisk tale om virksomheder, som yder personlig økonomisk rådgivning til forbrugere, fx formuerådgivere og gældsrådgivere.

Spørgsmål 2: Hvad er finansielle produkter?

Svar: Finansielle produkter er defineret som kreditaftaler, indlån, skadesforsikringer, pensioner og investeringsprodukter. Ved investeringsprodukter forstås, instrumenter jf. bilag 5 i lov om finansiel virksomhed, indskud i pengeinstitutter, hvor afkast afhænger af udviklingen i et eller flere underliggende aktiviteter, garantbeviser, andelsbeviser og pantebreve.

Spørgsmål 3: Hvem må virksomheden yde rådgivning til med en tilladelse som finansiel rådgiver?

Svar: Som finansiel rådgiver må du yde rådgivning til forbrugere. Forbrugere er i loven defineret som en person, der i forbindelse med rådgivningen, handler uden for sit erhverv. Finansielle rådgivere må også yde rådgivning til erhvervsdrivende. Men dette vil i mange tilfælde kræve, at virksomheden også har en tilladelse som enten investeringsrådgiver eller forsikringsmægler, som illustreret nedenfor.

 

Graf-tilladelse-finansiel-raadgiver 

Spørgsmål 4: Stilles der krav til medarbejdernes kompetencer, for at virksomheden kan få tilladelse som finansiel rådgiver?

Svar: Ja, Finanstilsynet har fastsat regler om kompetencekrav for finansielle rådgivere. For at drive virksomhed som finansiel rådgiver, skal din virksomhed have ansat personer med tilstrækkelige kompetencer til at yde en forsvarlig rådgivning om alle de finansielle produkter.

Spørgsmål 5: Min virksomhed vil kun yde rådgivning om nogle af de finansielle produkter, men ikke alle. Kan vi nøjes med kun at opfylde kompetencekravene til de produkter, som vi vil yde rådgivning om?

Svar: Nej. Hvis virksomheden får tilladelse som finansiel rådgiver, skal din virksomhed samlet set have kompetencer til at kunne yde rådgivning om alle de typer finansielle produkter, der er nævnt i svaret til spørgsmål 2 ovenfor.

Spørgsmål 6: Skal alle rådgivere i virksomheden have kompetencer til at rådgive om alle finansielle produkter?

Svar: Nej. Virksomheden skal som helhed have kompetencer til at yde rådgivning om alle de finansielle produkter, men det er tilstrækkeligt, at de ansatte alene har kompetencer til at rådgive om ét finansielt produkt.

Spørgsmål 7: Skal finansielle virksomheder også søge om tilladelse som finansiel rådgiver?

Svar: Nej, det kræves ikke, at finansielle virksomheder, omfattet af lov om finansiel virksomhed, skal søge om tilladelse som finansiel rådgiver.

Spørgsmål 8: Min virksomhed sender nyhedsbreve og laver blogindlæg, hvor vi rådgiver om finansielle produkter. Skal virksomheden have tilladelse som finansiel rådgiver?

Svar: Nej. Virksomheden skal kun have tilladelse som finansiel rådgiver, hvis du yder individuel rådgivning i form af personlige anbefalinger til en forbruger.

Min virksomhed har tilladelse som investeringsrådgiver

Spørgsmål 9: Kan min virksomhed både have tilladelse som investeringsrådgiver og finansiel rådgiver?

Svar: Ja, din virksomhed kan godt have to tilladelser.

Spørgsmål 10: Skal min virksomhed have ny ansvarsforsikring, eller er virksomheden tilstrækkeligt dækket af vores eksisterende ansvarsforsikring?

Svar: Ja. Hvis din virksomhed får tilladelse som finansiel rådgiver, skal virksomheden have en ny ansvarsforsikring eller anden tilsvarende garanti mod erstatningsansvar. Reglerne herom kan findes i bekendtgørelse nr. 1255 af 1. november 2013 om finansielle rådgiveres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler.

Spørgsmål 11: Skal virksomhedens bestyrelse og direktion Fit & Proper vurderes igen?

Svar: Ja. Når din virksomhed søger om tilladelse som finansiel rådgiver, skal du vedlægge din ansøgning et ”oplysningsskema om fit & proper” for virksomhedens bestyrelse/tilsynsråd og direktion.

Spørgsmål 12: Udover at rådgive forbrugere om investeringsprodukter, rådgiver min virksomhed også forbrugere om andre økonomiske forhold, fx gældsrådgivning. Skal min virksomhed både have tilladelse som investeringsrådgiver og finansiel rådgiver?

Svar: Når din virksomhed rådgiver forbrugere om investeringsprodukter og andre økonomiske forhold, skal virksomheden have en tilladelse som finansiel rådgiver.

Hvis din virksomhed udelukkende yder rådgivning om investeringsprodukter til forbrugere, og ikke til erhvervsmæssige detailkunder, professionelle investorer eller godkendte modparter, er det ikke nødvendigt for virksomheden også at have tilladelse som investeringsrådgiver. Så vil virksomhedens aktiviteter være dækket af tilladelsen som finansiel rådgiver.

Min virksomhed har tilladelse som forsikringsmægler

Spørgsmål 13: Kan min virksomhed både have tilladelse som forsikringsmægler og finansiel rådgiver?

Svar: Ja, din virksomhed kan godt have to tilladelser.

Spørgsmål 14: Skal min virksomhed have ny ansvarsforsikring, eller er virksomheden tilstrækkeligt dækket af vores eksisterende ansvarsforsikring?

Svar: Ja. Hvis din virksomhed får tilladelse som finansiel rådgiver, skal virksomheden have en ny ansvarsforsikring eller anden tilsvarende garanti mod erstatningsansvar. Reglerne herom kan findes i bekendtgørelse nr. 1255 af 1. november 2013 om finansielle rådgiveres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler.

Spørgsmål 15: Skal virksomhedens bestyrelse og direktion Fit & Proper vurderes igen?

Svar: Ja, når din virksomhed søger om tilladelse som finansiel rådgiver, skal du vedlægge din ansøgning et ”oplysningsskema om fit & proper” for virksomhedens bestyrelse/tilsynsråd og direktion.

Spørgsmål 16: Udover at rådgive forbrugere om forsikrings og pensionsprodukter, rådgiver min virksomhed også om andre økonomiske forhold, fx gældsrådgivning. Skal min virksomhed både have tilladelse som forsikringsmægler og finansiel rådgiver?

Svar: Ja. Når din virksomhed rådgiver forbrugere om forsikrings- og pensionsprodukter og andre finansielle produkter, skal virksomheden have en tilladelse som finansiel rådgiver.