Forbrugslånsvirksomheder - ny lov om forbrugslånsvirksomheder

Den 1. juli 2019 træder den ny lov om forbrugslånsvirksomheder i kraft.

Virksomheder, der udbyder kreditaftaler til forbrugere, skal have en tilladelse hos Finanstilsynet.

Loven gælder dog ikke for finansielle virksomheder og ejendomskreditselskaber, som i forvejen er under tilsyn i Finanstilsynet.

Gå til ansøgningssiden.

Du kan læse loven her.

Overgangsordning

Hvis en virksomhed, der udbyder kreditaftaler til forbrugere den 1. juli 2019 er registreret som en virksomhed, der yder forbrugerkreditter i henhold til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme, og som efter lovens ikrafttræden vil kræve tilladelse, skal denne virksomhed senest have indgivet ansøgning om tilladelse den 1. januar 2020. Disse virksomheder kan fortsætte den påbegyndte virksomhed uden tilladelse, indtil Finanstilsynet har truffet afgørelse i sagen.

Indberetning af oplysninger til Finanstilsynet om forbrugslånsvirksomheders kreditaftaler

Forbrugslånsvirksomheder skal hvert år indberette en række oplysninger om deres kreditaftaler til Finanstilsynet. Find svar på en række spørgsmål vedrørende disse regler.