Kontakt

FIONA servicedesk
Teknisk support

Værd at vide

Indberettes via Finanstilsynets og Nationalbankens fælles indberetningssystem – FIONA Online

Indsendelsesfrist

20 arbejdsdage efter kvartals udløb (4. kvartal 30 arbejdsdage)