KSBC og KSBS

Indberetning af solvensbehov mv. for penge- og realkreditinstitutter samt fondsmæglerselskaber.

Indsendes af: Pengeinstitutter, realkreditinstitutter og Fondsmæglerselskaber

 

Indberetninger fra perioden 202241

Download vejledningen med synlige ændringer her (pdf)

Download vejledningen uden synlige ændringer her (pdf)

Download KSBC-skemasættet her med synlige indberetninger (xlsx)

Download KSBC-skemasættet her uden synlige indberetninger (xlsx)

Download eksempel på xml-fil til indberetning af KSBC her (xml)

Download eksempel på xsd-fil til indberetning af KSBC her (xsd)

Download listen over fejlkontroller for KSBC her (xlsx)

Download KSBS-skemasættet her med synlige indberetninger (xlsx)

Download KSBS-skemasættet her uden synlige indberetninger (xlsx)

Download eksempel på xml-fil til indberetning af KSBS her (xml)

Download eksempel på xsd-fil til indberetning af KSBS her (xsd)

Download listen over fejlkontroller for KSBS her (xlsx)

 

Vejledninger og skemaer fra perioden 201541 - 202144

Download vejledningen med synlige ændringer her (pdf)

Download vejledningen uden synlige ændringer her (pdf)      
Vejledningerne er ens for både KSBS og KSBC skemasættene. 

Download KSBS-skemasættet med synlige ændringer her (pdf) - Indberettes første gang for perioden 201503 

Download eksempel på xml-fil til indberetning af KSBS (xml) 

Download (KSBS) xsd-fil til opstilling af xml-indberetningsfilen (xsd)

Download KSBC-skemasættet med synlige ændringer her (pdf) - Indberettes første gang for perioden 201503

Download eksempel på xml-fil til indberetning af KSBC (xml)

Download (KSBC) xsd-fil til opstilling af xml-indberetningsfilen (xsd)

 

Indberetninger fra perioden 201441-201444

Vejledning til indberetning af solvensbehov mv. uden synlige ændringer (KSBC)

Vejledning til indberetning af solvensbehov mv. med synlige ændringer (KSBC)

Link til information om det fælles indberetningssystem FIONA

Vejledning til registrering af kontaktpersoner for indberetning til FIONA Online

Download KSBC-skemasættet her (pdf)

Download KSBC-skemasættet her  (excel)

Download eksempel på xml-fil til indberetning af KSBC (xml)

Download eksempel på xsd-fil til indberetning af KSBC (xsd)

Download KSBC-fejlkontroller her

Vejledning til indberetning af solvensbehov mv. uden synlige ændringer (KSBS)

Vejledning til indberetning af solvensbehov mv. med synlige ændringer (KSBS)

Link til information om det fælles indberetningssystem FIONA

Vejledning til registrering af kontaktpersoner for indberetning til FIONA Online

Download KSBS-skemasættet her (pdf)

Download KSBS-skemasættet her (excel)

Download eksempel på xml-fil til indberetning af KSBS (xml)

Download eksempel på xsd-fil til indberetning af KSBS (xsd)

Download KSBS-fejlkontroller her

Værd at vide

Indberettes via Finanstilsynets og Nationalbankens fælles indberetningssystem – FIONA Online

Indsendelsesfrist

Indberettes kvartalsvist med fristerne 11. februar, 12. maj, 11. august og 11. november