KRIC: Indberetning af det konsoliderede NEP-krav

Denne indberetning finder kun anvendelse for koncerner, som har et dansk pengeinstitut som moderselskab og et dansk realkreditdatterselskab.

Senest opdateret 19-08-2019

Teknisk support

FIONA servicedesk

Værd at vide

Indberettes via Finanstilsynets og Nationalbankens fælles indberetningssystem – FIONA Online

Indberetningsfrister

Indberettes kvartalsvist.

Se alle indberetningsfrister.