Værd at vide

Indberettes via Finanstilsynets og Nationalbankens fælles indberetningssystem – FIONA Online

Indsendelsesfrist

20 arbejdsdage efter kvartals udløb

(4. kvartal 30 arbejdsdage)