ISBS – Opgørelse af kapitalgrundlag

Indsendes af: Forvaltere af alternative investeringsfonde med tilladelse efter § 11, stk. 3, i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v.

Senest opdateret 29-02-2024

Indsendelsesfrist

Indsendelsesfrist: 20 arbejdsdage efter kvartals udløb - (4. kvartal 30 arbejdsdage)

Værd at vide

Indberettes via Finanstilsynets og Nationalbankens fælles indberetningssystem – FIONA Online