Indberetning af resultatopgørelse og balance, IIS - Års-/halvårsindberetning

Gælder ikke for selvforvaltende og registrerede forvaltere af alternative investeringsfonde.

Senest opdateret 28-02-2024

Værd at vide

Indberettes via Finanstilsynets og Nationalbankens fælles indberetningssystem – FIONA Online

Indsendelsesfrist

Halvår: ultimo august

År: ultimo februar