Værd at vide

Indberettes via Finanstilsynets og Nationalbankens fælles indberetningssystem – FIONA Online

Indsendelsesfrist

15. marts

Gruppe-1 selskaber skal alene indberette fanerne: GpiB, SftR, Pudg, Sruk, AN samt kolonnen "Brutto præmieindtægt" i fanen BpiB

Gruppe-2 selskaber skal indberette alle faner