FOEL - Følsomhedsanalyser

Indsendes af: Skadesforsikringsselskaber, livsforsikringsselskaber og pensionskasser (gruppe 1)

Indberettes via Finanstilsynets og Nationalbankens fælles indberetningssystem FIONA.

Herunder findes indberetningsskema for følsomhedsanalyser. Indberetningen skal ske efter Bekendtgørelse om følsomhedsanalyser for gruppe 1-forsikringsselskaber. Bemærk særlig formatkravene vedrørende enheder og fortegn. Se også vejledningen herunder vedrørende benyttelsen af indberetningsskemaet.

Nedenfor kan også findes værdier for den symmetriske justering. Finanstilsynet forventer også fremadrettet at offentliggøre disse data til brug ifm. følsomhedsanalyserne.

Indberetningsskema: Rapportering af følsomhedsanalyser

Symmetrisk justering til brug for følsomheds-analyser for 2. kvartal 2024

Vejledning til indberetningsskema for følsomhedsanalyser

Download eksempel på xml-fil til indberetning af FOEL

Download eksempel på xsd-fil til indberetning af FOEL

Download liste over fejlkontroller til FOEL her

Senest opdateret 03-07-2024

Kontakt

Chefkonsulent - Michael Weischer
Faglig support
FIONA servicedesk
Teknisk support

Værd at vide

Indberettes via Finanstilsynets og Nationalbankens fælles indberetningssystem – FIONA Online

Indberetningsfrist

Indberettes kvartalsvist 5 uger efter kvartalsudløb.