Kontakt

Andreas Carl Meyer
Faglig support

Værd at vide

Indberettes via Finanstilsynets og Nationalbankens fælles indberetningssystem – FIONA Online

Indsendelsesfrist

20 arbejdsdage efter kvartals udløb