AAL – Indberetning om aflønning i finansielle virksomheder, finansielle holdingvirksomheder, ATP og LD m.fl.

Indsendes af: Pengeinstitutter, realkreditinstitutter, fondsmæglerselskaber, investeringsforvaltningsselskaber, skadesforsikringsselskaber, livsforsikringsselskaber, pensionskasser, ATP, LD og Danmarks Skibskredit A/S.

Link til information om det fælles indberetningssystem FIONA

Vejledning til registrering af kontaktpersoner for indberetning til FIONA Online 

Indberetningen KREMHE: Udfyldes af pengeinstitutter, realkreditinstitutter og fondsmæglerselskaber i overensstemmelse med EBA’s retningslinjer: https://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/remuneration/guidelines-high-earner-data-collection-exercises-under-crd-and-ifd-updated

Såfremt virksomheden ikke har nogen højtlønnede (dvs. KREMHE), bedes virksomheden udfylde fanen Filing med en negativ filing indicator for begge rækker. 

- Såfremt der er tale om et fondsmæglerselskab under IFD så skal I altid udfylde fanen Filing med negativ filing indicator for R.04.00, da disse faner alene vedrører institutter under CRD. Dvs. at såfremt fondsmæglerselskabet ikke har nogle højtlønnede, skal både R.04.00 og R.04.01 under Filing være udfyldt med negativ filing indicator.

- Såfremt der er tale om et institut under CRD, så skal I altid udfylde fanen Filing med negativ filing indicator for R.04.01, da disse faner alene vedrører fondsmæglerselskaber under IFD. Dvs. at såfremt instituttet ikke har nogle højtlønnede, skal både R.04.00 og R.04.01 under Filing være udfyldt med negativ filing indicator.

 

Øvrige skemaer skal ikke udfyldes.

Indberetning fra perioden 2019

Download AAL-skemasættet med synlige ændringer her (Excel)

Download eksempel på xml-fil til indberetning af AAL her (xml)

Download eksempel på xsd-fil til indberetning af AAL her (xsd) 

Download AAL fejlkontroller her (Excel) 

Download Vejledning til indberetning af AAL her (PDF)

Indberetning fra perioden 2016 - 2018:

Download  AAL-skemasættet her (pdf)

Download  AAL-skemasættet her (xls)

Download  vejledningen her (pdf)

Download  eksempel på xml-fil til indberetning af AAL (xml)

Download eksempel på xsd-fil til indberetning af AAL (xsd)

Download AAL fejlkontroller her

Senest opdateret 27-02-2024

VED SPØRGSMÅL

Spørgsmål vedrørende AAL-indberetningen kan sendes til

Værd at vide

Indberettes via Finanstilsynets og Nationalbankens fælles indberetningssystem – FIONA Online

Indsendelsesfrist

Indberettes årligt senest den 1. maj.