Indberetninger til FIONA

Her finder du en samling af indberetningsskemaer til Nationalbankens og Finanstilsynets fælles indberetningssy-stem, FIONA. Du kan bruge skemaerne til at indberette data og rette fejl. For at få adgang til systemet skal du være oprettet som bruger. Få yderligere introduktion og hjælp til at oprette dig via menuen til venstre.

Pengeinstitutter

Livsforsikringsselskaber

Betalingstjenester og e-penge

Investeringsforvaltningsselskaber

Fondsmæglere

Hvidvaskområdet

Finansielle rådgivere

Boligkreditformidlere

Investeringsrådgivere

Forsikringsformidlere

 

Realkreditinstitutter

Skadesforsikringsselskaber

Firmapensionskasser

Grønlandske selskaber

Crowdfundingtjenesteudbydere

Forbrugslånsvirksomheder

Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring

ATP og LD