Offentliggørelse af antallet af modtagne indberetninger efter Finanstilsynets whistleblowerordninger

Finanstilsynet skal mindst én gang årligt offentliggøre oplysninger om antallet af modtagne indberetninger efter Finanstilsynets whistleblowerordninger. Det følger af § 27 i lov om beskyttelse af whistleblowere.

Offentliggørelsen indeholder:

  • Antallet af indberetninger, der er realitetsbehandlet eller under realitetsbehandling 
  • Antallet af indberetninger, der er afvist eller afsluttet
  • Antallet af indberetninger, der har givet anledning til politianmeldelse
  • Oversigt over overordnede temaer.

Opgørelse for 2023

Henvendelser i alt : 33
Sager, der er realitetsbehandlet: 11
Sager, der er under realitetsbehandling: 4
Afviste sager*: 8
Afsluttede sager: 10

Ingen af de i alt 33 sager har givet anledning til politianmeldelse.

*Under afviste sager hører sager, der er afvist, allerede fordi henvendelsen falder udenfor Finanstilsynets whistleblowerordninger.

Overordnede temaer:

De overordnede temaer er udformet på en sådan måde, at det ikke er muligt af identificere whistlebloweren eller den berørte person, og indeholder ikke nærmere oplysninger fra de enkelte indberetninger.

Potentielt strafbare forhold/Overtrædelser af EU-retsakter
Potentiel overtrædelse af lovgivningen.