Finanstilsynets vurderinger af finansielle virksomheder

Finanstilsynet udarbejder en kort redegørelse efter hver inspektion i en finansiel virksomhed. Redegørelsen skal offentliggøres på virksomhedens hjemmeside, og alle redegørelser kan også ses her på hjemmesiden.

Redegørelserne beskriver Finanstilsynets vurdering af virksomhederne, herunder de centrale påbud, påtaler og risikooplysninger, som Finanstilsynet giver på baggrund af inspektionerne. De finansielle virksomheder skal offentliggøre redegørelserne senest 3 dage efter, de modtager dem. Kort efter virksomhedernes egen offentliggørelse kan redegørelserne også findes her på siden.

Finanstilsynet kan også mellem inspektioner udarbejde en offentlig redegørelse om risikooplysninger, påbud eller påtaler, som vurderes at have betydning for virksomhedens kunder, aktionærer eller andre.

Redegørelserne kan sorteres alfabetisk, efter dato eller indenfor virksomhedsområde. Nedenfor ser du de seneste 20 redegørelser.

1235 resultater

 • Redegørelse om inspektion i Global Dental Insurance A/S
  Emne:
  2021, Vurderinger
  Finanstilsynet var i oktober 2019 på ordinær inspektion i Global Dental Insurance A/S. På inspektionen blev de væsentlige områder gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering. Inspektionen omfattede blandt andet selskabets forretningsmodel, outsourcing, hensættelser, investeringsområdet, solvensopgørelse, kapitalgrundlag, kapitalplan, kapitalnødplan, bestyrelsens arbejde, ledelsessystemet og det interne kontrolsystem.
 • Redegørelse om inspektion i Lake Exchange ApS (hvidvaskområdet)
  Emne:
  2021, Hvidvaskområdet, Vurderinger
  Finanstilsynet var i november 2020 på inspektion i Lake Exchange ApS. Inspektionen var en undersøgelse af hvidvaskområdet. Inspektionen om-fattede virksomhedens risikovurdering, politikker, procedurer og interne kontroller. Herudover omfattede inspektionen kundekendskabsprocedurer og overvågning af privat- og erhvervskunder
 • Redegørelse om inspektion i Arbejdsmarkedets Tillægspension
  Emne:
  2021, Forsikring og pension, Vurderinger
  Finanstilsynet var i marts 2019 på inspektion hos Arbejdsmarkedets Tillægspension (herefter ATP). Fokus for inspektionen var ATP’s investeringer i illikvid kredit, eksempelvis investeringer i porteføljer af udlån. Inspektionen skete som led i en tværgående inspektion, hvor samme tema bliver undersøgt i flere livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser samt ATP.
 • Redegørelse om inspektion i Dansk Boligforsikring
  Emne:
  2021, Vurderinger
  Finanstilsynet var i august 2020 på inspektion i Dansk Boligforsikring A/S. Inspektionen var en opfølgning på en ordinær inspektion, der blev gennemført i december 2017. Inspektionen i 2020 omfattede blandt andet selskabets politikker og retningslinjer, og funktionerne for henholdsvis aktuarområdet, risikostyring, compliance og intern audit. Desuden blev selskabets hensættelser og investeringer gennemgået.
 • Redegørelse om inspektion i P+, Pensionskassen for Akademikere for den del af investeringsporteføljen, der hidrører fra Juristernes og Økonomernes Pensionskasse
  Emne:
  2021, Forsikring og pension, Vurderinger
  Finanstilsynet var i august 2019 på inspektion i P+, Pensionskassen for Akademikere for den del af investeringsporteføljen, der hidrører fra Juristernes og Økonomernes Pensionskasse. Fokus for inspektionen var pensionskassens investeringer i illikvid kredit, eksempelvis investeringer i porteføljer af udlån. Inspektionen skete som et led i en tværgående inspektion, hvor samme tema bliver undersøgt i flere livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser.
 • Redegørelse om ordinær inspektion i Brickshare AIFM A/S
  Emne:
  2020, Investeringsområdet, Forvaltere af alternative investeringsfonde, Vurderinger
  Finanstilsynet var den 3. og 4. juni 2020 på inspektion i Brickshare AIFM A/S, der har en tilladelse som forvalter af alternative investeringsfonde (”FAIF”). Finanstilsynet har gennemført en ordinær inspektion, hvor de væsentligste områder er gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering.
 • Redegørelse om inspektion i P/F Suduroyar Sparikassi
  Emne:
  2020, Pengeinstitutter, Vurderinger
  Finanstilsynet foretog i september 2020 inspektion af P/F Suduroyar Spari-kassi. Inspektionen var en ordinær inspektion, hvor de væsentligste risikoområder blev gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering, hvor der blev lagt vægt på de områder, der havde den største risiko.
 • Redegørelse om undersøgelse af anvendelsen af klassifikationsmodeller i Djurslands Bank A/S
  Emne:
  2020, Pengeinstitutter, Vurderinger
  Finanstilsynet gennemførte i februar 2020 en undersøgelse i Djurslands Bank A/S. Undersøgelsen omhandlede blandt andet bankens praksis for governance i relation til gennemførsel af klassifikation på privat- og erhvervskunder, anvendelsen af klassifikationen i risikostyringen samt praksis for governance i forbindelse med udvikling, drift, test og vedligehold af klassifikationsmodeller.
 • Redegørelse om undersøgelse af anvendelsen af klassifikationsmodeller i Spar Nord Bank A/S
  Emne:
  2020, Pengeinstitutter, Vurderinger
  Finanstilsynet gennemførte i januar 2020 en undersøgelse i Spar Nord Bank A/S. Undersøgelsen omhandlede blandt andet bankens praksis for governance i relation til gennemførsel af klassifikation på privat- og erhvervskunder, anvendelsen af klassifikationen i risikostyringen samt praksis for governance i forbindelse med udvikling, drift, test og vedligehold af klassifikationsmodeller.
 • Redegørelse om undersøgelse af anvendelsen af klassifikationsmodeller i Fynske Bank A/S
  Emne:
  2020, Vurderinger, Pengeinstitutter
  Finanstilsynet gennemførte i februar 2020 en undersøgelse i Fynske Bank A/S. Undersøgelsen omhandlede blandt andet bankens praksis for governance i relation til gennemførsel af klassifikation på privat- og erhvervskunder, anvendelsen af klassifikationen i risikostyringen samt praksis for governance i forbindelse med udvikling, drift, test og vedligehold af klassifikationsmodeller.
 • Redegørelse om undersøgelse af anvendelsen af klassifikationsmodeller i Sparekassen Vendsyssel
  Emne:
  2020, Pengeinstitutter, Vurderinger
  Finanstilsynet gennemførte i januar 2020 en undersøgelse i Sparekassen Vendsyssel. Undersøgelsen omhandlede blandt andet sparekassens praksis for governance i relation til gennemførsel af klassifikation på privat- og erhvervskunder, anvendelsen af klassifikationen i risikostyringen samt praksis for governance i forbindelse med udvikling, drift, test og vedligehold af klassifikationsmodeller.
 • Redegørelse om undersøgelse af anvendelsen af klassifikationsmodeller i Sparekassen Kronjylland
  Emne:
  2020, Pengeinstitutter, Vurderinger
  Finanstilsynet gennemførte i januar 2020 en undersøgelse i Sparekassen Kronjylland. Undersøgelsen omhandlede blandt andet sparekassens praksis for governance i relation til gennemførsel af klassifikation på privat- og erhvervskunder, anvendelsen af klassifikationen i risikostyringen samt praksis for governance i forbindelse med udvikling, drift, test og vedligehold af klassifikationsmodeller.
 • Redegørelse om undersøgelse af anvendelsen af klassifikationsmodeller i Sparekassen Sjælland-Fyn A/S
  Emne:
  2020, Pengeinstitutter, Vurderinger
  Finanstilsynet gennemførte i februar 2020 en undersøgelse i Sparekassen Sjælland-Fyn A/S. Undersøgelsen omhandlede blandt andet sparekassens praksis for governance i relation til gennemførsel af klassifikation på privat- og erhvervskunder, anvendelsen af klassifikationen i risikostyringen samt praksis for governance i forbindelse med udvikling, drift, test og vedligehold af klassifikationsmodeller.
 • Redegørelse om inspektion i Alm. Brand Bank A/S (hvidvaskområdet)
  Emne:
  2020, Hvidvaskområdet, Pengeinstitutter, Vurderinger
  Finanstilsynet var i januar 2020 på inspektion i Alm. Brand Bank A/S. Inspektionen var en undersøgelse af hvidvaskområdet. Inspektionen omfattede virksomhedens organisation på hvidvaskområdet, virksomhedens politikker, procedurer og interne kontroller samt kundekendskabsprocedurer herunder overvågning af kunder.
 • Redegørelse om IT-inspektion i Sydbank A/S
  Emne:
  2020, IT-inspektion, Pengeinstitutter, Vurderinger
  Finanstilsynet har gennemført en IT-inspektion i Sydbank A/S (Sydbank) i juni 2020.
 • Redegørelse om inspektion i Facit Bank A/S
  Emne:
  2020, Pengeinstitutter, Vurderinger
  Finanstilsynet gennemførte i september 2020 en inspektion i Facit Bank A/S. Inspektionen var en ordinær undersøgelse, hvor de væsentlige risikoområder blev gennemgået ud fra en risikobaseret tilgang, hvor der blev lagt størst vægt på de områder, der havde størst risiko.
 • Redegørelse om inspektion i 2BSafe IVS (hvidvaskområdet)
  Emne:
  2020, Hvidvaskområdet, Vurderinger
  Finanstilsynet var i juni 2020 på inspektion i 2BSafe IVS. Inspektionen var en undersøgelse af hvidvaskområdet. Inspektionen omfattede virksomhedens kundekendskabsprocedurer samt virksomhedens overvågning af sine kunders transaktioner.
 • Redegørelse om funktionsinspektion i Kreditforeningen Danmarks Pensionsafviklingskasse
  Emne:
  2020, Forsikring og pension, Vurderinger
  Finanstilsynet var i december 2019 på funktionsinspektion i Kreditforeningen Danmarks Pensionsafviklingskasse. Fokus var på organisation og ledelse, herunder outsourcing, investeringsområdet og solvens- og kapitalforhold.
 • Redegørelse om undersøgelse af udvalgte indgående- og udgående pengestrømme i Sparekassen Sjælland-Fyn’s LCR opgørelse
  Emne:
  2020, Pengeinstitutter, Vurderinger
  Finanstilsynet gennemførte i foråret og sommeren 2020 en undersøgelse af udvalgte indgående- og udgående pengestrømme i Sparekassen Sjælland-Fyn’s LCR opgørelse. Dette skete som led i en temaundersøgelse, der omfattede 12 pengeinstitutter.
 • Redegørelse om undersøgelse af udvalgte indgående- og udgående pengestrømme i Sparekassen Vendsyssel’s LCR opgørelse
  Emne:
  2020, Pengeinstitutter, Vurderinger
  Finanstilsynet gennemførte i foråret og sommeren 2020 en undersøgelse af udvalgte indgående- og udgående pengestrømme i Sparekassen Vendsyssel’s LCR opgørelse. Dette skete som led i en temaundersøgelse, der omfattede 12 pengeinstitutter.
 • Redegørelse om undersøgelse af udvalgte indgående- og udgående pengestrømme i Dragsholm Sparekasse’s LCR opgørelse
  Emne:
  2020, Pengeinstitutter, Vurderinger
  Finanstilsynet gennemførte i foråret og sommeren 2020 en undersøgelse af udvalgte indgående- og udgående pengestrømme i Dragsholm Sparekasse’s LCR opgørelse. Dette skete som led i en temaundersøgelse, der omfattede 12 pengeinstitutter.
 • Redegørelse om undersøgelse af udvalgte indgående- og udgående pengestrømme i Broager Sparekasse’s LCR opgørelse
  Emne:
  2020, Pengeinstitutter, Vurderinger
  Finanstilsynet gennemførte i foråret og sommeren 2020 en undersøgelse af udvalgte indgående- og udgående pengestrømme i Broager Sparekasse’s LCR opgørelse. Dette skete som led i en temaundersøgelse, der omfattede 12 pengeinstitutter.
 • Redegørelse om undersøgelse af udvalgte indgående- og udgående pengestrømme i Sparnord Bank’s LCR opgørelse
  Emne:
  2020, Pengeinstitutter, Vurderinger
  Finanstilsynet gennemførte i foråret og sommeren 2020 en undersøgelse af udvalgte indgående- og udgående pengestrømme i Sparnord Bank’s LCR opgørelse. Dette skete som led i en temaundersøgelse, der omfattede 12 pengeinstitutter.
 • Redegørelse - likviditetsinspektion i Sydbank A/S
  Emne:
  2020, Pengeinstitutter, Vurderinger
  Finanstilsynet gennemførte i september 2020 en undersøgelse af Sydbanks risikostyring på likviditetsområdet. Undersøgelsen er gennemført med hjemmel i § 346, stk. 1 i Lov om finansiel virksomhed.
 • Redegørelse om undersøgelse af udvalgte indgående- og udgående pengestrømme i Vestjysk Bank’s LCR opgørelse
  Emne:
  2020, Pengeinstitutter, Vurderinger
  Finanstilsynet gennemførte i foråret og sommeren 2020 en undersøgelse af udvalgte indgående- og udgående pengestrømme i Vestjysk Bank’s LCR opgørelse. Dette skete som led i en temaundersøgelse, der omfattede 12 pengeinstitutter.