Finanstilsynets vurderinger af finansielle virksomheder

Finanstilsynet udarbejder en kort redegørelse efter hver inspektion i en finansiel virksomhed. Redegørelsen skal offentliggøres på virksomhedens hjemmeside, og alle redegørelser kan også ses her på hjemmesiden.

Redegørelserne beskriver Finanstilsynets vurdering af virksomhederne, herunder de centrale påbud, påtaler og risikooplysninger, som Finanstilsynet giver på baggrund af inspektionerne. De finansielle virksomheder skal offentliggøre redegørelserne senest 3 dage efter, de modtager dem. Kort efter virksomhedernes egen offentliggørelse kan redegørelserne også findes her på siden.

Finanstilsynet kan også mellem inspektioner udarbejde en offentlig redegørelse om risikooplysninger, påbud eller påtaler, som vurderes at have betydning for virksomhedens kunder, aktionærer eller andre.

Redegørelserne kan sorteres alfabetisk, efter dato eller indenfor virksomhedsområde. Nedenfor ser du de seneste 20 redegørelser.

1309 resultater

 • Redegørelse om inspektion i Andelskassen Fælleskassen
  Emne:
  2021, Vurderinger, Pengeinstitutter
  Finanstilsynet var i ugerne 20 og 22 i 2021 på inspektion i Andelskassen Fælleskassen. De væsentligste risikoområder blev gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering, hvor der blev lagt størst vægt på de områder, derhavde den største risiko.
 • Redegørelse om inspektion i Creditstar Denmark ApS (hvidvaskområdet)
  Emne:
  2021, Vurderinger, Hvidvaskområdet
  Finanstilsynet var i oktober 2019 på inspektion i Creditstar Denmark ApS. Inspektionen var en undersøgelse af hvidvaskområdet. Inspektionen omfattede virksomhedens organisation på hvidvaskområdet, virksomhedens risikovurdering, politikker, forretningsgange og interne kontroller samt kundekendskabsprocedurer herunder overvågning af privatkunder og erhvervskunder.
 • Redegørelse om inspektion af Saxo Bank
  Emne:
  2021, Vurderinger, Pengeinstitutter
  Finanstilsynet gennemførte i juni 2021 en inspektion af Saxo Bank, hvor Finanstilsynets fokus var bankens forretningsmodel og governance, compliance- og risikostyringsfunktionen, kapitalforhold, margin trading og bankens operationelle risiko. Inspektionen blev gennemført, som opfølgning på Finanstilsynets ordinære inspektion gennemført i 2019.
 • Redegørelse om inspektion i Secure Payment A/S (hvidvaskområdet)
  Emne:
  2021, Vurderinger, Hvidvaskområdet
  Finanstilsynet foretog i februar 2021 en inspektion i Secure Payment A/S (virksomheden). Inspektionen var en undersøgelse af hvidvaskområdet. Inspektionen omfattede virksomhedens risikovurdering, politikker, procedurer og interne kontroller. Herudover omfattede inspektionen virksomhedens kundekendskabsprocedurer og virksomhedens overvågning af kunder. Endelig omfattede inspektionen virksomhedens undersøgelses-, noterings-, underretnings- og opbevaringspligt.
 • Redegørelse om inspektion i Det gensidige forsikringsselskab Dansk Plantageforsikring G/S
  Emne:
  2021, Vurderinger, Forsikring og pension
  Finanstilsynet var i marts 2021 på ordinær inspektion i Det gensidige forsikringsselskab Dansk Plantageforsikring G/S. På inspektionen blev de væsentlige områder gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering. Inspektionen havde fokus på selskabets forretningsmodel, outsourcing, hensættelser, investeringsområdet, solvensberegning, kapitalplan, kapitalnødplan og bestyrelsens arbejde.
 • Redegørelse om inspektion i DNB BANK ASA, filial af DNB Bank ASA Norge (hvidvaskområdet)
  Emne:
  2021, Hvidvaskområdet, Vurderinger
  Finanstilsynet var i februar 2021 på inspektion i DNB ASA, filial af DNB ASA Norge. Inspektionen var en undersøgelse af hvidvaskområdet. Inspektionen omfattede filialens politikker, procedurer og interne kontroller samt kundekendskabsprocedurer, herunder overvågning af kunder.
 • Redegørelse om inspektion i Jyske Bank (nedskrivninger i lyset af COVID-19)
  Emne:
  2021, Vurderinger, Pengeinstitutter
  Finanstilsynet gennemførte i februar 2021 en inspektion af Jyske Bank-koncernens nedskrivninger på udlån.Formålet med inspektionen var at vurdere, om banken havde nedskrevet tilstrækkeligt pr. 30. september 2020, herunder bl.a. i lyset af COVID-19-pandemiens negative påvirkning af den danske og internationale økonomi. Finanstilsynet undersøgte også, om udlånene var placeret i de korrekte stadier i henhold til nedskrivningsreglerne.Inspektionen omfattede erhvervs- og privatkunder.
 • Redegørelse om inspektion i AP Pension Livsforsikringsaktieselskab (hvidvaskområdet)
  Emne:
  2021, Vurderinger, Hvidvaskområdet, Forsikring og pension
  Finanstilsynet foretog i november 2020 en inspektion i AP Pension Livsforsikringsaktieselskab (virksomheden). Inspektionen omfattede virksomhedens risikovurdering, politikker, procedurer og interne kontroller på hvidvaskområdet. Herudover omfattede inspektionen virksomhedens kunde-kendskabsprocedurer og overvågning af privat- og erhvervskunder. Endelig omfattede inspektionen virksomhedens overholdelse af undersøgelses-, noterings-, underretnings- og opbevaringspligterne.
 • Redegørelse om undersøgelse Norli Pension Livsforsikring A/S’ risikovurdering på hvidvaskområdet
  Emne:
  2021, Vurderinger, Hvidvaskområdet, Forsikring og pension
  Finanstilsynet foretog i sidste kvartal af 2020 en undersøgelse af Norli Pension Livsforsikring A/S’ risikovurdering på hvidvaskområdet. Undersøgelsen var et led i en tværgående undersøgelse af det pågældende område i en række livsforsikrings- og pensionsselskaber.
 • Redegørelse om undersøgelse af Sampension Livsforsikring A/S’ risikovurdering på hvidvaskområdet
  Emne:
  2021, Vurderinger, Hvidvaskområdet, Forsikring og pension
  Finanstilsynet foretog i sidste kvartal af 2020 en undersøgelse af Sampension Livsforsikring A/S’ risikovurdering på hvidvaskområdet. Undersøgelsen var et led i en tværgående undersøgelse af det pågældende område i en række livsforsikrings- og pensionsselskaber.
 • Redegørelse om undersøgelse PenSam Pension Forsikringsaktieselskabs risikovurdering på hvidvaskområdet
  Emne:
  2021, Vurderinger, Hvidvaskområdet, Forsikring og pension
  Finanstilsynet foretog i sidste kvartal af 2020 en undersøgelse af PenSam Pension Forsikringsaktieselskabs risikovurdering på hvidvaskområdet. Undersøgelsen var et led i en tværgående undersøgelse af det pågældende område i en række livsforsikrings- og pensionsselskaber.
 • Redegørelse om undersøgelse af Topdanmark Livsforsikring A/S’ risikovurdering på hvidvaskområdet
  Emne:
  2021, Vurderinger, Forsikring og pension, Hvidvaskområdet
  Finanstilsynet foretog i sidste kvartal af 2020 en undersøgelse af Topdanmark Livsforsikring A/S’ risikovurdering på hvidvaskområdet. Undersøgelsen var et led i en tværgående undersøgelse af det pågældende område i en række livsforsikrings- og pensionsselskaber.
 • Redegørelse om undersøgelse af Danica Pension Livsforsikringsaktieselskabs risikovurdering på hvidvaskområdet
  Emne:
  2021, Vurderinger, Forsikring og pension, Hvidvaskområdet
  Finanstilsynet foretog i sidste kvartal af 2020 en undersøgelse af Danica Pension Livsforsikringsaktieselskabs risikovurdering på hvidvaskområdet. Undersøgelsen var et led i en tværgående undersøgelse af det pågældende område i en række livsforsikrings- og pensionsselskaber.
 • Redegørelse om undersøgelse af PKA+ Pension forsikringsselskab A/S’ risikovurdering på hvidvaskområdet
  Emne:
  2021, Vurderinger, Forsikring og pension, Hvidvaskområdet
  Finanstilsynet foretog i sidste kvartal af 2020 en undersøgelse af PKA+ Pension forsikringsselskab A/S’ risikovurdering på hvidvaskområdet. Undersøgelsen var et led i en tværgående undersøgelse af det pågældende område i en række livsforsikrings- og pensionsselskaber.
 • Redegørelse om undersøgelse af Skandia Link Livsforsikring A/S’ risikovurdering på hvidvaskområdet
  Emne:
  2021, Vurderinger, Forsikring og pension, Hvidvaskområdet
  Finanstilsynet foretog i sidste kvartal af 2020 en undersøgelse af Skandia Link Livsforsikring A/S’ risikovurdering på hvidvaskområdet. Undersøgelsen var et led i en tværgående undersøgelse af det pågældende område i en række livsforsikrings- og pensionsselskaber.
 • Redegørelse om revurdering af VaR-model i Nykredit Realkredit A/S
  Emne:
  2021, Vurderinger, Realkreditinstitutter
  Finanstilsynet har som led i det løbende tilsyn med Nykredit Realkredit A/S foretaget en revurdering af instituttets tilladelse til at opgøre kapitalkravet ved interne modeller for markedsrisiko. Finanstilsynet skal regelmæssigt og mindst hvert tredje år føre tilsyn med, at godkendte interne modeller fortsat opfylder kravene. Revurderingen har haft særlig fokus på instituttets forhøjede multiplikator til udregning af kapitalkrav ved anvendelse af den interne model.
 • Redegørelse om revurdering af VaR-model i Nykredit Bank A/S
  Emne:
  2021, Pengeinstitutter, Vurderinger
  Finanstilsynet har som led i det løbende tilsyn med Nykredit Bank A/S foretaget en revurdering af bankens tilladelse til at opgøre kapitalkravet ved interne modeller for markedsrisiko. Finanstilsynet skal regelmæssigt og mindst hvert tredje år føre tilsyn med, at godkendte interne modeller fortsat opfylder kravene. Revurderingen har haft særlig fokus på bankens forhøjede multiplikator til udregning af kapitalkrav ved anvendelse af den interne model.
 • Redegørelse om hvidvaskinspektion i Svea Finans A/S
  Emne:
  2021, Vurderinger, Hvidvaskområdet
  Finanstilsynet foretog i februar 2021 en inspektion i Svea Finans A/S (virksomheden). Inspektionen var en undersøgelse af hvidvaskområdet. Inspektionen omfattede virksomhedens risikovurdering, politikker, procedurer og interne kontroller. Herudover omfattede inspektionen virksomhedens kundekendskabsprocedurer og overvågning af kunder. Endelig omfattede inspektionen virksomhedens undersøgelses-, noterings-, underretnings- og opbevaringspligt.
 • Redegørelse om inspektion i Danmarks Skibskredit A/S
  Emne:
  2021, Vurderinger, Realkreditinstitutter
  Finanstilsynet har i oktober 2020 været på inspektion i Danmarks Skibskredit A/S. Inspektionen omhandlede kreditområdet og omfattede en gennemgang af i alt 35 eksponeringer opgjort pr. 2. kvartal 2020, herunder instituttets 20 største eksponeringer. Endvidere blev instituttets relevante politikker, forretningsgange og rapporteringer gennemgået.
 • Redegørelse om inspektion i Danske Andelskassers Bank A/S (hvidvaskområdet)
  Emne:
  2021, Vurderinger, Pengeinstitutter, Hvidvaskområdet
  Finanstilsynet var i marts 2021 på inspektion i Danske Andelskassers Bank A/S (banken).
 • Redegørelse om risikooplysning til Faster Andelskasse
  Emne:
  2021, Vurderinger, Pengeinstitutter
  Finanstilsynet har som led i det løbende tilsyn med Faster Andelskasse konstateret, at andelskassen har overskredet tilsynsdiamantens grænseværdi for store eksponeringer.
 • Redegørelse om inspektion i Realkredit Danmark A/S
  Emne:
  2021, Vurderinger, Realkreditinstitutter
  Finanstilsynet har i marts 2021 undersøgt Realkredit Danmark A/S´ udlån til COVID-19-udsatte brancher. Inspektionen var en funktionsundersøgelse af kreditområdet og omfattede en stikprøve på i alt 30 eksponeringer opgjort pr. 3. kvartal 2020, hvoraf 20 eksponeringer primært havde sikkerhed i kontor- og forretningsejendomme, og 10 eksponeringer primært havde sikkerhed i hoteller. Endvidere blev instituttets relevante politikker, forretningsgange og rapporteringer gennemgået.
 • Redegørelse om inspektion i Jyske Realkredit A/S
  Emne:
  2021, Vurderinger, Realkreditinstitutter
  Finanstilsynet har været på inspektion i Jyske Realkredit A/S (Jyske Realkredit) i perioden 1. – 5. februar 2021.
 • Redegørelse om inspektion hvidvaskinspektion i Stadil Sparekasse
  Emne:
  2021, Vurderinger, Hvidvaskområdet, Pengeinstitutter
  Finanstilsynet foretog den 31. juli 2020 en inspektion i Stadil Sparekasse (herefter sparekassen).
 • Redegørelse om inspektion i AkademikerPension
  Emne:
  2021, Vurderinger, Forsikring og pension
  Finanstilsynet var i perioden maj til august 2019 på inspektion i AkademikerPension. På inspektionen blev pensionskassens væsentligste områder gennemgået med fokus på forretningsmodellen og med vægt på de områder, der har den største risiko. Inspektionen omfattede bl.a. ledelse og organisation, investeringer, risikostyring, solvensforhold, forsikringsforretning og outsourcing.