Redegørelse om undersøgelse af PKA+ Pension forsikringsselskab A/S’ risikovurdering på hvidvaskområdet

Finanstilsynet foretog i sidste kvartal af 2020 en undersøgelse af PKA+ Pension forsikringsselskab A/S’ risikovurdering på hvidvaskområdet. Undersøgelsen var et led i en tværgående undersøgelse af det pågældende område i en række livsforsikrings- og pensionsselskaber.

Risikovurdering og sammenfatning
PKA+ Pension forsikringsselskab A/S er et dansk livsforsikringsselskab. Virksomheden optager medlemmer igennem firmapensionsordninger efter ansættelsesforhold. 

Finanstilsynet vurderer, at PKA+ Pension forsikringsselskab iboende risiko for at blive misbrugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme er lav vurderet i forhold til gennemsnittet af livsforsikrings- og pensionsselskaber i Danmark. I vurderingen er der særligt lagt vægt på, at virksomheden alene udbyder firmapensionsordninger til kunder bosat i Danmark.

Undersøgelsen har givet anledning til tilsynsmæssige reaktioner.

Virksomheden får påbud om at revidere sin risikovurdering, således, at den i tilstrækkelig grad identificerer og vurderer risikoen for, at virksomheden kan blive brugt til hvidvask og finansiering af terrorisme.